REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

TRANS POLONIA S.A. - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2018
Data sporządzenia: 2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 12 czerwca 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wniosku Zarządu, który został wskazany w raporcie 15/2019 dotyczącym uchwały Zarządu z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rekomendacji przeznaczenia zysku: - jednostkowego netto wypracowanego w 2018 roku, w wysokości 195.463,41 zł, - z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 2.545.163,31 zł, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto z działalności spółki Trans Polonia S.A. za rok obrotowy 2018. Rada Nadzorcza przychyla się do wniosku Zarządu, aby zysk netto w kwocie 2.740.626,72 zł przeznaczyć na dywidendę. Co oznacza, że w odniesieniu do akcji uprawnionych do dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,12 zł. Zarząd Spółki przedłoży ocenę wniosku wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki Walnemu Zgromadzeniu. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok 2018 podejmie Zwyczaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRANS POLONIA S.A.usługi inne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-110Tczew
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rokicka16
(ulica)(numer)
+48-58-533-90-15+48-58-533-90-10
(telefon)(fax)
kl@transpolonia.plwww.transpolonia.pl
(e-mail)(www)
5932432396193108360
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-12Krzysztof LuksWiceprezes Zarządu
2019-06-12Adriana BosiackaCzłonek Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA