REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

TRANS POLONIA S.A. - Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr19/2019
Data sporządzenia:2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 13 ust. 1, 2 i 4 Statutu Spółki powołała na kolejną pięcioletnią kadencję: 1) Pana Dariusza Cegielskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki; 2) Pana Krzysztofa Luks, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki; 3) Panią Adrianę Bosiacką, pełniącą funkcję Członka Zarządu Spółki, powierzając jej pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki; 4) Pana Mirosława Zubka, pełniącego funkcję Członka Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki. Żadna z powołanych do Zarządu Spółki osób zgodnie z oświadczeniami nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zawodowe CV powołanych osób zarządzających znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
CV TPG.pdfCV Zarząd Trans Polonia S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRANS POLONIA S.A.usługi inne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-110Tczew
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rokicka16
(ulica)(numer)
+48-58-533-90-15+48-58-533-90-10
(telefon)(fax)
kl@transpolonia.plwww.transpolonia.pl
(e-mail)(www)
5932432396193108360
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-12Krzysztof LuksWiceprezes Zarządu
2019-06-12Adriana BosiackaCzłonek Zarządu

Załączniki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA