Komunikaty spółek ESPI i EBI

I2 DEVELOPMENT S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i2 Development S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2019
Data sporządzenia: 2019-05-17
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i2 Development S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent”, „Spółka”) informuje o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej Emitenta: - w dniu 16.05.2019 r. rezygnacje z pełnionych funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki złożyli Pan Dariusz Ilski oraz Pani Kamila Kowalska, - w dniu 17.05.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §16 ust. 9 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej postanowiła w drodze kooptacji powołać Pana Andrzeja Kowalskiego oraz Pana Michała Gabrysiaka do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki. Pan Andrzej Kowalski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Ukończył MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest jednym z założycieli grupy i2 Development. Od 2002 do 2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i2 Development Sp. z o.o., zaś w latach 2015 – 2018 funkcję Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu i2 Development S.A. Pan Andrzej Kowalski związany jest z sektorem budowlanym - posiada udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które są wspólnikami spółek osobowych prowadzących szeroko rozumianą działalność deweloperską. Pan Michał Gabrysiak jest ekspertem z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partnerem w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Karierę rozpoczął w 2009 r. i do roku 2017 współpracował z renomowanymi spółkami doradczymi, jak chociażby PricewaterhouseCoopers dochodząc do najwyższych szczebli managerskich. W trakcie pracy zawodowej nabył wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu, a także konstruowaniu i tworzeniu krajowych oraz międzynarodowych struktur kapitałowych. Od 2014 r. doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych podmiotów szkoleniowych, w tym Krajowej Izby Podatkowej, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, BDO, MDDP czy Agencji Państwowych. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych. Pan Michał Gabrysiak oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz, że spełnia kryteria niezależności określone w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Zgodnie z oświadczeniami powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
I2 DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-104Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łaciarska4b
(ulica)(numer)
+48 71 376 60 00+48 71 797 88 93
(telefon)(fax)
www.i2development.pl
(e-mail)(www)
8971785953022010257
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-17Gabriela Woś-TarkowskaWiceprezes Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.