REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

IMC S.A. - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
dlaemitent?w papier?w warto?ciowych prowadz?cych dzia?alno?? wytw?rcz?, budowlan?, handlow? lub us?ugow?
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według International Financial Reporting Standards (IFRS) as adopted by the European Union
w walucie USD
data przekazania: 2019-05-16
IMC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
IMC S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
L-1468Luxembourg
(kod pocztowy)(miejscowość)
rue Erasme 16
(ulica)(numer)
+352 27478488+352 27478489
(telefon)(fax)
www.imcagro.com.ua
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. USDw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Revenue49 151 30 758
Operating profit/(loss)(6 361)(7 409)
Profit/(loss) before income tax(8 940)(8 194)
Net profit/(loss)(8 916)(8 230)
Net cash flow from operating activity17 333 5 945
Net cash flow from investing activity(5 406)(3 465)
Net cash flow from financing activity627 2 644
Total net cash flow12 554 5 124
Total assets296 029 196 586
Share capital59 59
Total equity114 039 103 889
Non-current liabilities99 137 33 429
Current liabilities82 853 59 268
Weighted average number of shares33 178 000 33 178 000
Profit/(loss) per ordinary share (in USD)(0,27)(0,25)
Book value per share (in USD)3,43 3,12
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
FS_IMC_3m_2019.pdfCondensed consolidated interim financial statements For the three months ended 31 March 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-16ALEX LISSITSACEOALEX LISSITSA
2019-05-16DMYTRO MARTYNIUKCFODMYTRO MARTYNIUK

Załączniki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA