REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

APLISENS S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-16
APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APLISENS S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-192Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Morelowa7
(ulica)(numer)
22 814 07 7722 814 07 78
(telefon)(fax)
aplisens@aplisens.plwww.aplisens.pl
(e-mail)(www)
113-08-88-504012265485
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży26 54223 1336 1765 536
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 8053 9351 118942
Zysk (strata) brutto4 8454 0771 127976
Zysk (strata) netto4 0063 308932792
Suma dochodów całkowitych4 4523 1151 036746
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 1265 6814951 360
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 476-2 424-1 507-580
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9561 197222286
Przepływy pieniężne netto, razem-3 3944 454-7901 066
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)0,320,260,070,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,320,260,070,06
Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2019 oraz 31.12.201831.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
Aktywa razem180 657174 45742 00140 571
Zobowiązania długoterminowe1 4451 489336346
Zobowiązania krótkoterminowe11 94112 3672 7762 876
Kapitał własny166 815160 60138 78237 349
Kapitał zakładowy2 5192 519586586
Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR)13,3112,873,092,99
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)13,3112,873,092,99
Liczba akcji w szt. średnioważona12 533 18212 474 04412 533 18212 474 044
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
31.03.201931.03.201831.03.201931.03.2018
Przychody netto ze sprzedaży18 98516 8084 4174 023
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 3533 7031 013886
Zysk (strata) brutto4 3743 8201 018914
Zysk (strata) netto3 6133 099841742
Suma dochodów całkowitych3 6133 099841742
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 6844 6083921 103
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 476-2 412-1 507-577
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 0821 197252286
Przepływy pieniężne netto, razem-3 7103 393-863812
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)0,290,250,070,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,290,250,070,06
Poniższe dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.03.2019 oraz 31.12.201831.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
Aktywa razem169 037163 99139 29938 137
Zobowiązania długoterminowe619623144145
Zobowiązania krótkoterminowe5 6025 8001 3021 349
Kapitał własny162 816157 56837 85336 644
Kapitał zakładowy2 5192 519586586
Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR)12,9912,633,022,94
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)12,9912,633,022,94
Liczba akcji w szt. średnioważona12 533 18212 474 04412 533 18212 474 044
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK APLISENS rozszerzony skonoslidowany raport za I kwartał 2019.pdfGK APLISENS Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-16Adam ŻurawskiPrezes ZarząduAdam Żurawski

Załączniki

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA