Komunikaty spółek ESPI i EBI

HGAMES - Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
HBG S.A._ raport za I kw. 2019_v3.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2019-05-16 19:34:45Patryk BorowskiPrezes zarzadu

Załączniki

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.