REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

FTI PROFIT S.A. - Umowa na zakup pakietu wierzytelności.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2019
Data sporządzenia: 2019-05-16
Skrócona nazwa emitenta
FTI PROFIT S.A.
Temat
Umowa na zakup pakietu wierzytelności.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę na zakup wierzytelności pieniężnych, wynikających z należności o charakterze finansowym wobec dłużników o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 3,5 mln złotych w liczbie 26,5 tys. sztuk. Warunki umowy nabycia pakietu wierzytelności pieniężnych o charakterze masowym są standardowe w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności. Szacowany czas windykacji wierzytelności z niniejszego portfela Zarząd Emitenta określa na około 5 lat. Nabycie pakietu wierzytelności zostało sfinansowane ze środków własnych i stanowi kontynuację realizacji strategii Emitenta w obszarze zwiększania udziału w rynku wierzytelności masowych o charakterze finansowym.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FTI PROFIT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FTI PROFIT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Złota59
(ulica)(numer)
+48 22 427 89 96+48 22 427 89 93
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7010524116362808925
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-16Wojciech RygułaWiceprezes Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA