REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ARAMUS S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 75% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr14/2018
Data sporządzenia:2018-09-12
Skrócona nazwa emitenta
ARAMUS S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 75% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Aramus S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 września 2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki informujące o zawarciu w dniu 12 września 2018 r. pisemnego porozumienia dotyczącego wspólnego nabywania akcji Spółki oraz prowadzenia wobec Spółki trwałej polityki mającej na celu wycofanie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect i zniesienie dematerializacji akcji Spółki („Porozumienie”) oraz o przekroczeniu łącznie przez Członków Porozumienia progu 75% ogólnej liczby głosów w Spółce („Zawiadomienie”). Spółka przekazuje treść Zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienie PS.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-12Piotr SumaraPrezes Zarządu
2018-09-12Konrad SumaraWiceprezes Zarządu

Załączniki


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA