REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ONICO S.A. - Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2018
Data sporządzenia:2018-09-12
Skrócona nazwa emitenta
ONICO S.A.
Temat
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Onico S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 11 września 2018 roku, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez pana Marka Stanio – Prezesa Zarządu Emitenta, Emitent powziął informację o objęciu w dniu 10 września 2018 roku, przez pana Marka Stanio, 250 obligacji Emitenta serii P o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Transakcja została zawarta poza systemem obrotu. Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienie art. 19 MAR MS 12092018.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Marek StanioPrezes Zarządu
Artur KrzykWiceprezes Zarządu ds. handlowych

Załączniki


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA