REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

BENEFIT SYSTEMS S.A. - Podpisanie umowy z Pocztą Polską S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr72/2018
Data sporządzenia: 2018-09-12
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Podpisanie umowy z Pocztą Polską S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o podpisaniu przez Emitenta w dniu 12 września 2018 r. umowy z Pocztą Polską S.A.– działającą w imieniu własnym oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie („Umowa”) na okres 26 miesięcy od dnia 10 listopada 2018 r.. Przedmiotem Umowy jest zapewnienie dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Poczty Polskiej S.A. oraz pracowników Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej i ich rodzin oraz osób towarzyszących. Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego. Maksymalne wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Umowy wynosi 51.105.600,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów 105 tysięcy 600 złotych) brutto. W pozostałym zakresie Umowa zawiera postanowienia typowe dla tego rodzaju umów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BENEFIT SYSTEMS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Europejski 2
(ulica) (numer)
+48 22 242 40 00 +48 22 831 79 20
(telefon) (fax)
ir@benefitsystems.pl www.benefitsystems.pl
(e-mail) (www)
836-16-76-510 750721670
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-12Izabela Walczewska-SchneyderCzłonek ZarząduIzabela Walczewska-Schneyder
2018-09-12Emilia RogalewiczCzłonek ZarząduEmilia Rogalewicz


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA