REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

NTT SYSTEM S.A. - Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2018 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr22/2018
Data sporządzenia: 2018-09-12
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z zakończeniem księgowań dokumentów dotyczących I półrocza 2018 r. Zarząd NTT System SA („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za ten okres, które wynoszą: Przychody netto ze sprzedaży – 140,6 mln PLN Zysk netto – 3,8 mln PLN Skonsolidowany raport półroczny (PSr) za I półrocze 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 17 września 2018 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-18-41515854360
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-12Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2018-09-12Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA