REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

PAMAPOL S.A. - Zmiany w składzie Zarządu PAMAPOL S.A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr30/2018
Data sporządzenia:2018-09-12
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu PAMAPOL S.A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PAMAPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 12 września 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu do składu Zarządu Spółki następujące osoby, powierzając im sprawowanie funkcji Członka Zarządu Spółki: - Panią Aleksandrę Smorawa, - Pana Tomasza Brandta, - Panią Małgorzatę Bednarek. W związku z powyższym obecny skład Zarządu Emitenta przedstawia się następująco: 1. Pan Krzysztof Półgrabia – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za organizację pracy zarządu, 2. Pan Igor Fortuna – Wiceprezes Zarządu, 3. Pani Aleksandra Smorawa – Członek Zarządu, 4. Pan Tomasz Brandt – Członek Zarządu, 5. Pani Małgorzata Bednarek – Członek Zarządu. Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej nowych Członków Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowi Członkowie Zarządu nie wykonują poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie organu. Nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Załączniki
PlikOpis
Aleksandra Smorawa - życiorys zawodowy.pdfAleksandra Smorawa - życiorys zawodowy
Tomasz Brandt - życiorys zawodowy.pdfTomasz Brandt - życiorys zawodowy
Małgorzata Bednarek - życiorys zawodowy.pdfMałgorzata Bednarek - życiorys zawodowy
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PAMAPOL S.A.SPOŻYWCZY (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-438RUSIEC
(kod pocztowy)(miejscowość)
WIELUŃSKA2
(ulica)(numer)
043 6766020043 6766887
(telefon)(fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.plwww.pamapol.com.pl
(e-mail)(www)
832-176-16-81730365765
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-12Krzysztof PółgrabiaWiceprezes ZarząduKrzysztof Półgrabia


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA