Komunikaty spółek ESPI i EBI

QUERCUS TFI S.A. - Informacja poufna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2018
Data sporządzenia: 2018-04-19
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Informacja poufna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2018 i 15/2018 opublikowanych w dniu 16 kwietnia 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r., Zarząd Quercus TFI S.A. informuje, że w dniu wczorajszym GetBack S.A. nie wykupił obligacji o wartości nominalnej 5,5 mln zł. Quercus TFI S.A. zabezpieczyło interes swoich klientów przed takim scenariuszem. QUERCUS Ochrony Kapitału ani żaden subfundusz QUERCUS Parasolowy SFIO, a także QUERCUS Multistrategy FIZ, nie posiadają już ani obligacji, ani akcji GetBack S.A. Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-400Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nowy Świat6/12
(ulica)(numer)
(22) 205 30 00(22) 205 30 01
(telefon)(fax)
biuro@quercustfi.pl
(e-mail)(www)
1080003520141085990
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-19Artur PaderewskiPierwszy Wiceprezes Zarządu
2018-04-19Piotr PłuskaWiceprezes Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.