Komunikaty spółek ESPI i EBI

SARE S.A. - Otrzymanie rezygnacji ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr14/2018
Data sporządzenia: 2018-02-24
Skrócona nazwa emitenta
SARE S.A.
Temat
Otrzymanie rezygnacji ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Krzysztofa Kaczmarczyka rezygnację ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki SARE SA, która została złożona ze skutkiem na dzień 08.03.2018 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
SARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SARE S.A.WIG-informatyka
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-200Rybnik
(kod pocztowy)(miejscowość)
Raciborska35A
(ulica)(numer)
+48 32 42 10 180+48 32 42 10 180
(telefon)(fax)
relacjeinwestorskie@sare.plwww.saresa.pl
(e-mail)(www)
642-28-84-378240018741
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-24Dariusz PiekarskiPrezes Zarządu


Wideo komentarz