Komunikaty spółek ESPI i EBI

BDF S.A. - Znacząca utrata wartości aktywów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2018
Data sporządzenia: 2018-02-20
Skrócona nazwa emitenta
BDF S.A.
Temat
Znacząca utrata wartości aktywów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BDF S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka" lub "Emitent"_, niniejszym informuje, iż w dniu 14.02.2018r. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji długoterminowej w postaci Spółki Black Diamond Fund S.A. Emitent posiada 100 % akcji powyższej Spółki, a jej wartość przed dokonaniem odpisu w księgach handlowych wynosiła 157 959 961,38 złotych. Emitent postanowił dokonać odpisu na całą jej wartość i przyjąć, że na dzień 31.12.2017 roku wartość akcji tej spółki w księgach handlowych Emitenta wynosi 0 złotych. W związku z powyższym na 31.12.2017 roku nastąpił spadek wartości kapitałów własnych Emitenta z kwoty ponad 160 mln złotych do 2,5 mln. Złotych, a cała wartość odpisu powiększyła stratę za rok obrotowy 2017, która wyniosła łącznie -158,2 mln. złotych. Emitent jednocześnie informuje, że powyższy komunikat został opublikowany raportem EBI nr 11/2018 w dn. 14 lutego 2018.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-20 Karolina MarciniakPrezes Zarządu


Wideo komentarz