Komunikaty spółek ESPI i EBI

ORANGEPL - Wybrane dane finansowe i operacyjne za 2017 rok oraz prognoza.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2018
Data sporządzenia:2018-02-20
Skrócona nazwa emitenta
ORANGEPL
Temat
Wybrane dane finansowe i operacyjne za 2017 rok oraz prognoza.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska („Grupa”, „Orange Polska”) za czwarty kwartał i cały rok 2017. Pełny tekst raportu znajduje się w załączniku.
Załączniki
PlikOpis
RB 4-2018 Wybrane dane 2017 oraz prognoza.pdfWybrane dane za 2017 rok oraz prognoza
CR 4-2018 Selected data for 2017 and forecast.pdfWersja angielska (English version)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ORANGE POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ORANGEPLTelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-326Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie160
(ulica)(numer)
22 527 23 2322 527 23 41
(telefon)(fax)
investors@orange.comwww.orange.pl
(e-mail)(www)
526-02-50-995012100784
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-20Jean-François FallacherPrezes Zarządu
2018-02-20Maciej NowohońskiCzłonek Zarządu


Wideo komentarz