Komunikaty spółek ESPI i EBI

INVESTMENT FRIENDS S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.01.2018r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2018
Data sporządzenia: 2018-01-03
Skrócona nazwa emitenta
INVESTMENT FRIENDS S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.01.2018r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 03.01.2018r; Akcjonariusz: Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 3 097 232 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3 097 232 Udział w ogólnej liczbie głosów na NWZ w dniu 03.01.2018r. [%]: 100% Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce [%]: 34,41 %
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Padlewskiego18C
(ulica)(numer)
+48 24 366 06 26
(telefon)(fax)
info@ifsa.plwww.ifsa.pl
(e-mail)(www)
829-163-51-37730353650
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-03Agnieszka Gujgo Prezes Zrządu


Wideo komentarz