Komunikaty spółek ESPI i EBI

INVESTOR GOLD FIZ

FALSEkorekta
Raport bieżący nr2/2018
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2018-01-03
INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR GOLD FIZINVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-640WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MOKOTOWSKA1
(ulica)( numer)
22 378 91 0022 378 91 01office@investors.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1070005256140716572www.investors.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
2017-12-31
2017-12-31
263
31 438
2017-12-31PLN1 523,88
2018-01-03Rafał SyskaPełnomocnik


Wideo komentarz