Komunikaty spółek ESPI i EBI

SOHO DEVELOPMENT - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03 stycznia 2018 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2018
Data sporządzenia:2018-01-03
Skrócona nazwa emitenta
SOHO DEVELOPMENT
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03 stycznia 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Soho Development S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie podaje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 03 stycznia 2018 r.
Załączniki
PlikOpis
2018 01 03_RB05 _akcjonariusze 5% na NWZ 3.01.2018_zał.pdfAkcjonariusze 5% na Walnym Zgromadzeniu w dniu 03 stycznia 2018 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
SOHO DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
SOHO DEVELOPMENTDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-808Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mińska25
(ulica)(numer)
022 323 19 00022 323 19 01
(telefon)(fax)
www.sohodevelopment.pl
(e-mail)(www)
5261029318010964606
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-03Maciej WandzelPrezes Zarządu
2018-01-03Mariusz OmiecińskiCzłonek Zarządu


Wideo komentarz