Komunikaty spółek ESPI i EBI

PARCEL TECHNIK S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskanych w trybie art. 19 MAR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2018
Data sporządzenia:2018-01-03
Skrócona nazwa emitenta
PARCEL TECHNIK S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskanych w trybie art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie informuje, że otrzymał od Prezesa Zarządu, Pana Rafała Markiewicza, powiadomienie o transakcjach z dnia 03 stycznia 2018 roku, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Załączniki
PlikOpis
Powiadomienie o zapisie na akcje PTE seria D.pdfZałącznik nr 1
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis


Wideo komentarz