Komunikaty spółek ESPI i EBI

Platige Image - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 3 stycznia 2018 r.

Zarząd Platige Image S.A. ("Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta ("NWZ”), które odbyło się w dniu 3 stycznia 2018 r. i jednocześnie informuje, że nie zgłoszono podczas NWZ sprzeciwów do protokołu. Ponadto Emitent informuje, iż podczas NWZ odstąpiono od głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej, określenia liczby jej członków i ich powołania.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:
1.Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. 3 stycznia 2018 r.
uchwały_NWZA- PLATIGE SA-3.01.2018.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2018-01-03 17:55:24Janusz WłodarskiWiceprezes Zarządu
2018-01-03 17:55:24Magdalena MachalicaCzłonek Zarządu


Wideo komentarz