Komunikaty spółek ESPI i EBI

ACARTUS SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Spółki ACARTUS S.A. prezentuje harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku - 12 lutego 2018
2. Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 11 maja 2018
3. Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku -10 sierpnia 2018
4. Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 12 listopada 2018
5. Raport roczny za rok 2017 zostanie przekazany w dniu - 30 maja 2018

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2018-01-03 19:14:49Piotr PiekarskiPrezes Zarządu


Wideo komentarz