Komunikaty spółek ESPI i EBI

DOMENOMANIA.PL S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji DOMENOMANIA.PL SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2017
Data sporządzenia: 2018-01-03
Skrócona nazwa emitenta
DOMENOMANIA.PL S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji DOMENOMANIA.PL SA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej” Emitent”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2018 roku otrzymał od Pana Jacka Wolskiego zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") datowane na dzień 20 grudnia 2017 roku o następującej treści: "Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) zawiadamiam o przekroczeniu progu 5% w wyniku transakcji z dnia 14 grudnia 2017 roku, kiedy to nabyłem 95 000 akcji Spółki za średnią cenę 17 gr za akcję. W wyniku powyższej transakcji posiadam 356 549 akcji, co stanowi 6,4% w ogólnej liczbie głosów. Zamierzam zwiększać lub zmniejszać udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w zależności od jej wyników i ceny akcji."
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
DOMENOMANIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOMENOMANIA.PL S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-429Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strzegomska138
(ulica)(numer)
+48 71 726 22 45+48 71 716 47 05
(telefon)(fax)
ir@domenomania.plhttp://domenomania.pl
(e-mail)(www)
895-18-85-344020549220
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-03Michał Misztal Prezes Zarządu Michał Misztal


Wideo komentarz