Komunikaty spółek ESPI i EBI

ARTERIA S.A. - Powiadomienie o zakupie akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr27/2018
Data sporządzenia:2018-01-03
Skrócona nazwa emitenta
ARTERIA S.A.
Temat
Powiadomienie o zakupie akcji Arteria S.A. przez spółkę Investcamp Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Arteria S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia złożonego w trybie art.69 ust. 1 pkt 1. oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej przez spółkę Investcamp Sp. z o.o dotyczącego zakupu akcji Arteria S.A. na sesji w dniu 29 grudnia 2017 roku - łącznie 12 531 sztuk akcji Arteria S.A. po średniej cenie nabycia 7,47 PLN. Zgodnie z art.69 ust.4 pkt 3 ustawy o ofercie, przed transakcją, Investcamp Sp. z o.o posiadał łącznie 472 726 sztuk akcji co dawało 11,07 % kapitału zakładowego oraz 11,07 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A. Zgodnie z art.69 ust.4 pkt 3 ustawy o ofercie, po transakcji, Investcamp Sp. z o.o posiada łącznie 485 257 sztuk akcji co daje 11,37% kapitału zakładowego oraz 11,37% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Arteria S.A. Zgodnie z zawiadomieniem, nie występują podmioty zależne od Investcamp Sp. z o.o. posiadające akcje Arteria S.A. jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit c. W załączeniu pełna treść przesłanego do Arteria S.A. zawiadomienia.
Załączniki
PlikOpis
pismo investcamp_ARTERIA_69.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTERIA S.A.HANDEL
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-139Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki 2A
(ulica)(numer)
0 22 646 80 720 22 646 40 73
(telefon)(fax)
biuro.prasowe@arteriasa.comwww.arteriasa.com
(e-mail)(www)
5272458773140012670
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-03Marcin Marzec Prezes Zarządu
2018-01-03Wojciech GlapaWiceprezes Zarządu


Wideo komentarz