Komunikaty spółek ESPI i EBI

KREZUS SA - Powołanie spółki celowej Krezus Centrum Recyklingowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr43/2017
Data sporządzenia: 2017-11-10
Skrócona nazwa emitenta
KREZUS SA
Temat
Powołanie spółki celowej Krezus Centrum Recyklingowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nowo powołanej spółki pod firmą Krezus Centrum Recyklingowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Płaskiej 23 B – numer KRS 0000703149. Jedynym wspólnikiem spółki jest Emitent, z wartością wniesionego wkładu 1.000,00 zł. Celem powołania spółki jest prowadzenie działalności związanej z przetwarzaniem metali nieżelaznych i odpadów PCV. Komunikat przekazywany jest w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2017 z dnia 03 listopada 2017 roku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
KREZUS Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KREZUS SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Włocławska187
(ulica)(numer)
+48 56 656 26 62+48 56 656 26 28
(telefon)(fax)
biuro@krezus.comwww.krezus.com
(e-mail)(www)
526-10-32-881011154542
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-10Jacek PtaszekPrezes Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.