Wierzytelności

Statima uplasowała obligacje

Spółka zajmująca się odzyskiwaniem masowych należności komunikacyjnych, w ramach prywatnej emisji obligacji serii E pozyskała 2 mln zł.
Foto: Adobestock

Papiery zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Spółka nie wyklucza akwizycji, a wśród możliwych scenariuszy rozwoju wymienia także debiut na głównym parkiecie GPW. - Dzięki wprowadzeniu do obrotu na rynku Catalyst obligacji serii E inwestorzy będą mogli kontrolować nasze poczynania oraz otrzymają pełny dostęp do informacji finansowych spółki – komentuje Michał Konieczny, prezes.

Pod koniec listopada na rynku Catalyst zadebiutowały dwuletnie papiery serii A spółki warte 1,7 mln zł, także uplasowane w ofercie prywatnej.

W pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku Statima wypracowała 69 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 17,8 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 204 proc. i 89,4 proc. Na koniec września wartość nominalna posiadanych przez spółkę portfeli wierzytelności wyniosła 239 mln zł. Statima spodziewa się, że wartość posiadanego przez nią portfela wierzytelności będzie w kolejnych latach rosnąć w tempie dwucyfrowym.

- W przyszłości nie wykluczamy akwizycji w obszarze kontroli biletów w środkach komunikacji, które otworzyłyby nam drogę do skokowego wzrostu biznesu dzięki dostępowi do nowych portfeli wierzytelności. Drogą do dalszego dynamicznego rozwoju jest także dywersyfikacja portfolio klientów o kolejne branże, takie jak energetyka czy ubezpieczenia – podkreśla Konieczny.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły