REKLAMA
REKLAMA

Wierzytelności

UKNF. 31 podmiotów zamieszanych w sprawę obligacji GetBack

Komisja Nadzoru Finansowego złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez podmioty, które pośredniczyły w oferowaniu obligacji GetBacku. Jednocześnie zostały one wpisane na listę ostrzeżeń publicznych KNF.
Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

Podmioty te wykonywały działalność maklerską bez zezwolenia. Chodzi o 21 osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób działających w imieniu 10 podmiotów.

"Podstawą skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa były ustalenia UKNF dokonane na podstawie dokumentacji łączącej pośredników z GetBack oraz skarg klientów podmiotów objętych zawiadomieniem.

Z treści umów zawartych przez GetBack z pośrednikami wynika, że ich zadaniem było poszukiwanie potencjalnych klientów, gotowych nabyć obligacje oferowane przez GetBack w ofercie prywatnej. Pośrednicy byli zobowiązani przekazać klientom rzetelną oraz pełną informację o oferowanych instrumentach finansowych a także posługiwać się formularzami zapisu przygotowanymi przez GetBack. Do zadań pośredników należało również niezwłoczne przekazanie do GetBack dokumentów przyjętych od klienta" - czytamy w uzasadnieniu Komisji. "W umowach zawarte zostały zapisy, uzależniające wysokość wynagrodzenia pośrednika od kwoty brutto wpłaconej przez klienta obejmującego obligacje" - ustalił nadzór.

W ocenie Komisji działania podejmowane przez pośredników mogły mieć znamiona oferowania obligacji z uwagi na zakres obowiązujących umów, a także faktyczne podejmowanie czynności oferowania obligacji klientom, przekazywanie do GetBackowi uzupełnionych formularzy zapisu oraz wystawianie na tej podstawie faktur. Rolą „pośredników” było też skojarzenie klienta z GetBacku i zadbanie o dostarczenie klientowi a następnie spółce dokumentacji (formularzy zapisu) niezbędnej do objęcia obligacji.

Za prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia grozi grzywna do 5 mln zł.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA