REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

Polisa na życie w 5 krokach

Chęć ochrony najbliższych nam osób jest naturalnym instynktem człowieka. Jednak pomimo tego tylko około 1/4 dorosłych Polaków posiada polisę ubezpieczeniową na życie. W praktyce oznacza to, że większość rodzin oprócz odczucia poważnego ciosu w postaci śmierci kogoś bliskiego będzie musiała sobie poradzić także z utratą stabilności finansowej. Nierzadko kończy się to znaczącym obniżeniem standardu życia bądź nawet wpadnięciem w spiralę zadłużenia, z której trudno się wydostać. Jednym z najlepszych sposobów na to, by do takiego scenariusza nie doszło, jest wykupienie właściwie dobranego ubezpieczenia na życie.

Jeśli wiesz, że Ty i Twoja rodzina potrzebujecie polisy, ale chcesz przed spotkaniem z agentem zweryfikować ofertę towarzystw ubezpieczeniowych, to skorzystaj z naszych porad. Poniżej przedstawiamy 5 porad dla każdej osoby, która chce skutecznie zabezpieczyć byt finansowy swoich najbliższych na wypadek własnej śmierci.

1.Zrób analizę potrzeb swoich/swojej rodziny

Pierwszym krokiem na drodze do wyboru polisy na życie jest uświadomienie sobie, że co roku w Polsce z powodu różnego rodzaju chorób (głównie schorzeń układu krążenia oraz nowotworów) umierają tysiące osób. Kolejne kilka tysięcy Polaków rocznie traci życie w wypadkach komunikacyjnych, a liczba osób, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku liczona jest w dziesiątkach tysięcy. W praktyce oznacza to, że ryzyko nagłej utraty życia lub zdrowia jest relatywnie wysokie – zwłaszcza dla osób należących do grup podwyższonego ryzyka

Zakup polisy na życie zawsze powinien być poprzedzony dokładną analizą bieżącej sytuacji życiowej oraz jej przewidywanych zmian w przyszłości, jak również konkretnym określeniem oczekiwań wobec ubezpieczenia. Od tego bowiem uzależniony będzie typ oraz zakres polisy, na którą się zdecydujemy. Zasadniczy wybór w tym zakresie polega na decyzji, czy polisa będzie wyłącznie ochronna, czy będzie zawierać również element inwestycyjno-oszczędnościowy. Nie jest to jednak jedyny czynnik, który należy wziąć pod uwagę.

Trzeba pamiętać, że podstawowym zadaniem polisy na życie jest zapewnienie finansowej stabilności dla naszych najbliższych w przypadku śmierci lub trwałego kalectwa osoby ubezpieczonej. Kwota, jaka będzie wystarczająca na przetrwanie trudnego okresu po utracie kogoś bliskiego, powinna być zatem oszacowana tak, by zapewnić stabilizację finansową rodzinie na dłuższy czas – dla przykładu przez 2 lub 3 lata. Należy także brać pod uwagę zmieniające się potrzeby poszczególnych członków rodziny: jeśli zarobki osoby ubezpieczonej stanowią podstawę dla domowego budżetu, wartość polisy na życie powinna być tak dobrana, by stopa życiowa domowników nie spadła znacząco po śmierci ubezpieczonego.

Warto również mieć na uwadze, że polisa na życie nigdy nie powinna być traktowana jako rodzaj spadku, który pozostawiamy najbliższym po śmierci – do tego służą inne instrumenty finansowe.

Pamiętaj, że profesjonalny agent towarzystwa ubezpieczeniowego powinien przed zaoferowaniem Ci konkretnego ubezpieczenia na życie przeprowadzić kompletną analizę Twoich potrzeb. Tylko wtedy będziesz mieć pewność, że ubezpieczenie na życie, które kupisz, jest dobrane do potrzeb Twoich i Twoich najbliższych.

2.Przeanalizuj produkty dostępne na rynku pod kątem swoich potrzeb

Rynek ubezpieczeniowy jest dziś na tyle rozbudowany, że łatwo można pogubić się w gąszczu dostępnych ofert. Dla wielu osób czynnikiem decydującym o wyborze określonego towarzystwa ubezpieczeń i polisy jest niewielki miesięczny koszt ubezpieczenia. Równie często decyzja o wykupieniu danej polisy jest podejmowana w oparciu o czyjąś rekomendację albo pod wpływem chwilowej emocji. Ubezpieczenie na życie wykupione w taki sposób najczęściej nie spełni jednak oczekiwań ubezpieczonego. Dlaczego?

Powód jest prosty: nigdy nie powinniśmy decydować o polisie na życie bez dokładnego przeanalizowania zakresu ochrony przez nią oferowanej. Wynika to z faktu, że polisa na życie ma charakter indywidualny i powinna być dopasowana do potrzeb oraz oczekiwań konkretnej osoby (a w zasadzie do potrzeb osób najbliższych dla ubezpieczonego). Warto np. wziąć pod uwagę wspominane wyżej najczęstsze przyczyny zgonów wśród Polaków – osoby należące do poszczególnych grup ryzyka powinny zwrócić szczególną uwagę na to, czy wykupowana polisa zawiera zapisy gwarantujące wypłatę świadczenia w przypadku śmierci z powodu chorób krążenia, nowotworu czy w wyniku uprawiania niebezpiecznego sportu.

Ponadto trzeba pamiętać, że różne towarzystwa ubezpieczeniowe stosują w umowach odmienną terminologię oraz definicje. Bez dokładnego zapoznania się z nimi osoba ubezpieczona nie wie, w jakich konkretnie sytuacjach może spodziewać się, że wypłata świadczenia dojdzie do skutku. W konsekwencji może okazać się, iż wykupiona pochopnie i bez zapoznania się z jej szczegółami polisa jest przydatna tylko pozornie. Albo że będziesz płacić za coś, z czego nie skorzystasz.

3.Wybierz świadczenia, które mają dla Ciebie największe znaczenie i zabezpieczą Cię adekwatnie do Twoich potrzeb

Polisa na życie, jak już wspominaliśmy, powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań osoby ubezpieczającej się. W związku z tym towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej odchodzą od formuły gotowego ubezpieczenia, oferując w zamian produkty ubezpieczeniowe o charakterze modułowym, gdzie to klient decyduje, co dokładnie wejdzie w zakres polisy. Pozwala to dobrać poszczególne komponenty ubezpieczenia w taki sposób, by były możliwie najlepiej dopasowane do aktualnych potrzeb oraz zapewniały taki zakres ochrony życia i zdrowia, jaki preferuje ubezpieczająca się osoba.

Sposób oraz zakres modyfikacji polisy jest zależny od zapisów w zawartej umowie ubezpieczenia. Z reguły jednak możliwe jest podwyższenie albo obniżenie wysokości składki podstawowej oraz skorzystanie z różnego rodzaju umów dodatkowych, rozszerzających zakres ochrony. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także możliwość dostosowywania zakresu ochrony i modyfikację polisy na życie przez cały okres trwania umowy. Taką ofertę posiada np. AXA Życie TU S.A. W ich ubezpieczeniu na życie Plan Ochronny AXA można m.in. w dowolnym momencie rozszerzyć zakres ochrony na partnera życiowego i dzieci, precyzyjnie określić zakres ubezpieczenia i wysokość przyszłych świadczeń czy korzystać z bezpłatnego pakietu usług assistance.

4.Zdecyduj, czy ubezpieczenie ma także objąć ochroną Twoją rodzinę - współmałżonka/partnera lub dzieci

Część polis dostępnych na rynku jest przewidziana wyłącznie dla osoby zawierającej umowę. Coraz częściej jednak (zwłaszcza w przypadku polis o charakterze mieszanym, czyli łączących ochronę życia np. z oszczędzaniem lub inwestowaniem) pojawiają się produkty ubezpieczeniowe, które obejmują ochroną zarówno ubezpieczającego się, jak i jego najbliższych. W niektórych przypadkach rozszerzenie zakresu ochrony na inne osoby będzie wiązało się z podwyższeniem kwoty składki, w innych składka pozostaje bez zmian – zawsze należy sprawdzić to przed podpisaniem umowy.

Objęcie ochroną współmałżonka, partnera życiowego czy dzieci może się okazać dobrym pomysłem szczególnie w przypadku polis mieszanych, ponieważ można dzięki temu w łatwy sposób oszczędzać pieniądze, które wykorzystane zostaną do ułatwienia dzieciom startu w dorosłe życie. AXA Życie TU S.A. oferuje w ramach polisy Plan Ochronny AXA np. możliwość zabezpieczenia dzieci poprzez wykupienie umowy dodatkowej, gwarantującej wypłatę renty w sytuacji, gdy dziecko zostanie osierocone w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Warto także pamiętać, że choć dzieci z reguły są ubezpieczone w placówkach oświatowych, do których uczęszczają (szkoły, przedszkola/żłobki), to ubezpieczenia takie mają najczęściej wąski zakres, a kwoty wypłacanych świadczeń są raczej niewysokie. Polisa na życie z komponentami dobranymi indywidualnie do potrzeb zapewnia znacznie szerszą i pełniejszą ochronę.

5.Zapoznaj się z wyłączeniami/ograniczeniami odpowiedzialności oraz karencjami

Dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), zakresem wyłączeń odpowiedzialności oraz okresami karencji jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie należy zrobić wybierając polisę na życie. Niestety, w praktyce bardzo niewiele osób poświęca czas na to, by te zapisy przeczytać i zrozumieć. Najczęściej skutkuje to problemami z uzyskaniem wypłaty świadczenia, ponieważ definicje stosowane w umowach są prawnie wiążące dla obu stron. Co bardzo ważne, zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi Ogólne Warunki Ubezpieczenia muszą być sformułowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały, tak więc nikt nie powinien mieć problemów ze zrozumieniem używanej w nich terminologii czy definicji. Ponadto o kwestie niejasne zawsze należy pytać osobę reprezentującą dane towarzystwo ubezpieczeniowe – powinna ona odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozwiać wszystkie ewentualne wątpliwości.

Warto również mieć na uwadze, że w większości towarzystw ubezpieczeniowych zakres wyłączeń odpowiedzialności jest bardzo podobny. Świadczenie nie zostanie zwykle wypłacone w przypadku utraty życia w wyniku samobójstwa, aktów terroru, działań wojennych, jak również w sytuacji, gdy ubezpieczony znajdował się pod wpływem środków odurzających, narkotyków lub alkoholu. Może się jednak zdarzyć, że zakres wyłączeń będzie szerszy – stosowne zapisy znaleźć można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Jeśli natomiast chodzi o okresy karencji (czyli okresy obowiązywania umowy ubezpieczeniowej, w których świadczenie nie zostanie wypłacone nawet wtedy, gdy dojdzie do zdarzenia objętego umową), to w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym ich długość może być różna. Najczęściej są to okresy od kilku do kilkunastu miesięcy, w czasie których ochrona ubezpieczeniowa dla danego zdarzenia nie obowiązuje albo jest ograniczona. Wybierając polisę na życie warto zwrócić baczną uwagę na długość karencji, aby nie doszło do sytuacji, w której osoba ubezpieczona przez długi czas wpłaca składki i jest przekonana, że jej życie i zdrowie jest chronione, podczas gdy w rzeczywistości nie ma to miejsca.

Wybór polisy na życie może się wydawać czasochłonny i skomplikowany, należy jednak pamiętać, że jest to decyzja, której skutki będziemy odczuwać przez wiele kolejnych lat. Warto zainwestować nieco czasu w dokonanie właściwego wyboru i dopasowanie polisy do własnych potrzeb po to, by potem nie martwić się o przyszłość naszych najbliższych w chwili, gdy nas zabraknie.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA