REKLAMA
REKLAMA

Technologie

Wyniki Cyfrowego Polsatu nieco lepsze od oczekiwań

Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat w II kwartale br. i pierwszym półroczu br. okazały się nieco wyższe niż spodziewały się biura maklerskie. Kurs akcji spółki Zygmunta Solorza nieznacznie zyskuje na GPW. Nadal brak informacji o planach grupy wobec 5G.
Foto: parkiet.com

Ze względu na zmianę standardów rachunkowości i ciągłe zmiany w grupie kontrolowanej przez Zygmunta Solorza, śledzenie trendów w wynikach, w tym przede wszystkim porównywanie danych rok do roku jest utrudnione.

Według IFRS16 oraz uwzględniając konsolidację przejętej Netii, w II kwartale br. przychody grupy Cyfrowy Polsat wyniosły 2,92 mld zł, zysk operacyjny powiększony o amortyzację prawie 1,08 mld zł, a zysk netto niecałe 269 mln zł.

Średnia prognoz ankietowanych wcześniej przez „Parkiet" analityków mówiła, że przychody grupy wyniosły w tym czasie 2,88 mld zł, EBITDA 1,05 mld zł, a zysk netto 277 mln zł, przy czym spora część biur maklerskich nie zdążyła skorygować prognoz wyniku netto o dodatkowych kosztach z tytułu zysków od obligacji z lat wcześniejszych (70 mln zł), o których informował Cyfrowy Polsat. W związku z tym, opublikowany przez grupę wynik należy traktować raczej jako wyższy, a nie niższy od oczekiwań rynkowych.

W końcu czerwca Cyfrowy Polsat jako grupa, ale z wyłączeniem Netii, obsługiwał 5,65 mln klientów (rozumianych jako posiadacz PESELu lub REGON-u), czyli o 1,3 proc. mniej niż przed rokiem.

Liczba usług, którą kupili klienci grupy (kontraktowych, przedpłaconych; telekomunikacyjnych i telewizyjnych) urosła natomiast rok do roku  o 2,2 proc. do 17,06 mln.

Z pakietu smartDOM korzystało w końcu czerwca br. 1,89 mln abonentów grupy (wzrost w kwartale o 43 tys., a rok do roku o 15 proc.). Jak podano w prezentacji, pakiet ten ma co trzeci klient.

Grupa dobrze radzi sobie na trudniejszym w tym roku rynku reklamy telewizyjnej. Jak podał zarząd w sprawozdaniu, udział kanałów Polsatu w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł w II kw. br. rok do roku o 0,5 pkt. proc. do 27,2 proc., za sprawą włączenia kolejnych kanałów do portfela grupy.

W tym czasie według szacunków domu mediowego Starcom wydatki na reklamę i sponsoring w telewizji wyniosły 1,2 mld zł, o 0,7 proc. mniej niż rok temu.

Z kolei w I półroczu nakłady reklamodawców na telewizję wyniosły około 2,2 mld zł i spadły rok do roku o 1,8 proc.. Cyfrowy Polsat szacuje, że udział grupy w tym torcie w I półroczu br. wyniósł 27,6 proc., czyli o 0,7 pkt. proc. więcej niż w przed rokiem.

Grupa nie ujawniła w sprawozdaniu swoich planów wobec technologii 5G. Opisuje tylko działania konkurencji. Stwierdza, że w Polsce nie podjęto jeszcze decyzji w jakiej formule zostanie rozdysponowane pasmo dla sieci 5G w 2020 roku, ani jaka ilość tego pasma zostanie wystawiona na sprzedaż.

O godz. 10.20 akcje Cyfrowego Polsatu drożeją dziś o 1,15 proc. do 28,2 zł.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA