Technologie

Cezary Smorszczewski nowym prezesem MCI. Kurs w górę

Współtwórca Alior Banku został nowym szefem inwestycyjnej grupy. Dotychczasowy prezes spółki, Tomasz Czechowicz, pozostaje w zarządzie.

Cezary Smorszczewski

Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski

Notowania MCI świecą dziś na zielono. Teraz akcje zyskują 4 proc. do 8,91 zł. Zwyżce towarzyszy wysoka aktywność inwestorów. Może być to reakcja na roszady we władzach inwestycyjnej grupy.

Rada Nadzorcza powołała wczoraj Smorszczewskiego na trzyletnią kadencję powierzając mu funkcję prezesa MCI Management. Uchwała weszła w życie z dniem powzięcia. Z kolei dotychczasowy prezes Tomasz Czechowicz objął funkcję wiceprezesa.

Piguła informacyjna MCI

- Wybór Cezarego Smorszczewskiego na stanowisko prezesa wzmacnia kompetencje MCI w zakresie inwestycji buyout, oraz pozycję spółki na rynkach zagranicznych, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej – podkreśla MCI.

Smorszczewski zostanie również istotnym akcjonariuszem Private Equity Managers (PEM) oraz wesprze MCI w działaniach fundraisingowych i pozyskiwaniu finansowania dłużnego oraz przeprowadzeniu IPO PEM. Ma do niej dojść w najbliższych miesiącach. Z kolei  Czechowicz skupi się na działalności inwestycyjnej w sektorze internetu i nowych technologii, oraz na zarządzaniu portfolio obecnych inwestycji.

Współtwórca Alior Banku

Po ostatnich zmianach zarząd MCI liczy teraz 6 osób. Oprócz Smorszczewskiego i Czechowicza tworzą go  Norbert Biedrzycki, Sylwester Janik, Magdalena Pasecka oraz Wojciech Marcińczyk.

Smorszczewski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał też tytuł Master of Business Administration w Graduate School of Business University of Chicago. Pracę zawodową rozpoczął w 1992 r. jako asystent w firmie prawniczej VinsonElkins. Od grudnia 1992 r. do grudnia 1993 r. pracował w PGNiG. Od stycznia 1994 r. do września 1995 r. pracował w Biurze Inwestycji Kapitałowych oraz departamencie kredytowym w Banku Handlowym. W 1995 r. podjął pracę w Banku Pekao  na stanowisku zastępcy dyrektora departamentu rynków kapitałowych. W latach 2004-2007 odpowiadał za działalność międzynarodową PKN Orlen, przeprowadzając największe inwestycje kapitałowe w Czechach i na Litwie.  Z kolei od 2007 r. zaangażował się jako jeden z założycieli w projekt tworzenia Banku Alior, gdzie odpowiadał za operacje, IT i za bankowość korporacyjną. Po IPO Banku w 2013 r. rozpoczął własną działalność na rynku usług finansowych i M&A.

Nowa inwestycja

To nie jedyna ciekawa informacja z MCI. Spółka poinformowała również, że zdecydowała się zainwestować w HOJO.PL. Jak informuje MCI, to  największą w Polsce platforma on-line, łączącą firmy sprzątające z firmami i osobami poszukującymi profesjonalnych usług sprzątania. To także największa darmowa wyszukiwarka ofert takich usług w kraju. Internet Ventures FIZ, fundusz z Grupy MCI ( którego współudziałowcem jest Krajowy Fundusz Kapitałowy) objął mniejszościowy pakiet udziałów w HOJO. Spółka zostanie dokapitalizowana kwotą do 2,5 mln zł z możliwością doinwestowania przez fundusz kolejnych 4 mln zł. MCI podkreśla, że w ostatnich trzech latach firma zanotowała ponad 10-krotny wzrost skali działalności oraz osiągnęła kilkudziesięcioprocentową marżę na sprzedaży. Inwestycja funduszu Internet Ventures ma pomóc spółce umocnić się na pozycji lidera rynku w kraju i przygotować model biznesowy HOJO.PL do przeniesienia na poziom międzynarodowy.

– Współpraca z funduszem MCI / Internet Ventures otwiera przed nami możliwość uzyskania wartości dodanej, w postaci „know how" technologicznego, które fundusz wniesie do spółki. Przy takim wsparciu wspólnie stworzymy jeszcze lepsze narzędzie, które pozwoli HOJO.PL zbudować serwis on-line pierwszego wyboru na rynku usług sprzątania w Polsce  - mówi, cytowany w komunikacie, Tomasz Wójkowski, prezes HOJO. Przedstawiciele MCI podkreślają, że w ostatnich latach branża usług porządkowo-czystościowych w Polsce przeżywa dynamiczny rozwój.

- Jest to jeden z największych segmentów rynku usług na rzecz firm i instytucji, którego potencjał szacowany jest na ok. 4 mld zł, natomiast w przypadku usług dla klientów indywidualnych wartość rynku może kształtować się na poziomie ponad 1,5 mld zł (źródło: szacunki HOJO.PL). Zapotrzebowanie na usługi sprzątania rośnie przede wszystkim ze względu na wzrost gospodarczy, bogacenie się i zmiany trybu życia społeczeństwa oraz zmianę postaw klientów instytucjonalnych, przejawiającą się większą skłonnością do wydzielania działalności wspomagającej (outsourcing). Według danych HOJO.PL, rynek usług sprzątania rośnie średniorocznie o ok. 20 proc. – informuje MCI.

Jaki był 2013 r.?

Grupa przekroczyła roczną prognozę wyniku netto (170 mln zł) i wypracowała 86 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2013 r. Aktywa pod zarządzaniem wyniosły na koniec 2013 r. 1,1 mld zł w stosunku do 830 mln zł na koniec 2012 r. Aktywa netto wzrosły do 763 mln zł, dając zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 33 proc. Aktywa netto na jedną akcję wzrosły do 12,2 zł. MCI podaje, że w 2013 r. zrealizowało 6 nowych inwestycji,  m.in. w Wirtualną Polskę, spółkę  Indeks Bilgisayar (pierwsza inwestycja w Turcji) i w Answear.com.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.