Technologie

Rekomendacja wywindowała notowania bmp

Papiery niemieckiego funduszu zyskiwały w piątek rano nawet 7 proc., do 4,28 zł. Były najdroższe od lipca 2011 r.
Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek jd Jerzy Dudek

Rok 2014 rozpoczął się bardzo udanie dla akcjonariuszy bmp. Na ostatniej sesji poprzedniego roku papiery można było kupić po 3,35 zł. W piątek przed południem przejściowo handlowano nimi po 4,28 zł, czyli 27,8 proc. drożej.

Bezpośrednią przyczyną skokowej zwyżki notowań na piątkowej sesji (przejściowo kurs rósł nawet o 7 proc.) była rekomendacja, która wydali analitycy Dr. Kalliwoda. W raporcie z 7 lutego (pierwszym poświęconym funduszowi) zalecają kupowanie jego akcji, które wyceniają na 5,4 zł (1,28 euro) czyli 26,1 proc. powyżej piątkowego maksimum.

Autorzy materiału przypominają, że notowany równolegle na giełdzie w Warszawie i Frankfurcie (firma jako pierwsza na GPW skorzystała z możliwości dual-listingu) fundusz ma obecnie w portfelu 19 spółek, z tego dwie są notowane na giełdzie (K2 Internet i Heliocentris). „Większość z nich działa w segmentach rynku, które są według niezależnych firm badawczych najbardziej perspektywiczne tj. aplikacje mobilne i analiza dużych ilości danych" – piszą specjaliści. Ich zdaniem najbardziej ciekawe wydają się: komoot (aplikacja do nawigacji mobilnej w terenie), iversity (nauka online), dailyme (telewizja mobilna) oraz castaclip (wymiana treści video). Specjaliści uważają, że bmp mógłby w najbliższym czasie skorzystać z dobrej koniunktury w segmencie nowych technologii i spieniężyć część swoich udziałów w najbardziej perspektywistycznych spółkach. „Mogłoby się to odbyć poprzez giełdę lub tzw. trade sale do inwestora strategicznego lub innego funduszu inwestycyjnego, z tym że uważamy drugi wariant za bardziej prawdopodobny" – napisano w materiale.

Dr. Kalliwoda prognozuje, że w 2013 r. bmp zarobił netto 1,4 mln euro wobec minus 1,7 mln euro w 2012 r. Sprzedaż sięgnęła 1 mln euro wobec 1,25 mln euro rok wcześniej.

Prognozy analityków są zbliżone do danych szacunkowych za poprzedni rok, które fundusz opublikował w ostatnim dniu stycznia. Z raportu wynikało, że w 2013 r. zysk netto sięgnął 1,4 mln euro. Wartość aktywów netto (NAV) wyniosła 0,98 euro na akcję a wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) z portfela mediów sięgnęła w 2013 roku aż 36 proc. Fundusz, na koniec grudnia 2013 r., dysponował gotówką oraz papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu giełdowego o wartość 4,8 mln euro wobec 8,3 mln euro rok wcześniej. Spadek tłumaczony jest intensywną rozbudową portfela przy tylko jednym kompletnym wyjściu z inwestycji (MBR Targeting GmbH).

W 2013 r. bmp zainwestował w trzy nowe spółki. W bieżącym roku planuje uruchomienie do pięciu nowych inwestycji. Plan zakłada też 2-3 wyjścia z firm już obecnych w portfelu. Dlatego zarząd bmp spodziewa się w 2014 r. „wyraźnie dodatniego wyniku finansowego i w wyniku tego kolejnego wzrostu wartości aktywów netto".

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.