Surowce i paliwa

Ponowna korekta prognoz CEZ – teraz w dół

Czeski koncern energetyczny obniżył prognozę zysku EBITDA w całym 2017 roku do 52 mld CZK. Wcześniej zakładał osiągnięcie 53 mld CZK na poziomie EBITDA.
Foto: Bloomberg

CEZ podtrzymał jednocześnie plan w zakresie zysku netto, który ma wynieść 19 mld CZK w 2017 r.

Przypomnijmy, że w sierpniu grupa podniosła prognozę tegorocznego zysku EBITDA do 53 mld CZK z 52 mld CZK i podwyższył prognozę skorygowanego zysku do 19 mld CZK z oczekiwanych wcześniej 17 mld CZK.

Sprawdź pigułę informacyjną spółki CEZ

Od stycznia do września 2017 r. grupa CEZ wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 146,7 mld CZK, co jest wynikiem lepszym od osiągniętego rok wcześniej o 1 proc. EBITDA grupy po trzech kwartałach br. wyniosła 41,1 mld CZK i była niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6 proc. Wynik operacyjny grupy również spadał - o 10 proc. - do poziomu 19,4 mld CZK.

Spadek wyników na poziomie EBITDA grupa tłumaczy niższymi cenami sprzedaży energii wytworzonej we własnych źródłach (mniej o 3,1 mld CZK) przy rosnących wydatkach na uprawnienia do emisji (mniej o 3,3 mld CZK). Dodatni wpływ na wynik EBITDA miała natomiast działalność elektrowni jądrowych i wiatrowych(więcej o 1,9 mld CZK).

Podyskutuj o spółce na forum parkiet.com

Z opublikowanych przez CEZ danych wynika, że zdecydowanie spadała EBITDA segmentu wytwarzania w Polsce z poziomu 0,9 mld CZK do 0,8 mld CZK (spadek o 14 proc.). Grupa tłumaczy to między innymi spadkiem produkcji w związku z zaostrzeniem limitów emisji tlenków azotu oraz przedłużeniem planowanych remontów, a także niższą produkcją we współspalaniu. W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku CEZ wyprodukował w Polsce 1,9 TWh energii elektrycznej z węgla kamiennego (o 2 proc. więcej) oraz 162 GWh z biomasy (o 47 proc. mniej)


Wideo komentarz

Powiązane artykuły