Surowce i paliwa

Petrolinvest: Nova Giełda ruszy z handlem

Zarządu Novej Giełdy podjął uchwałę o wprowadzenia do obrotu, na prowadzonej przez spółkę platformie, 740 tys. opcji konwertowalnych o wartości nominalnej 160 zł każda, wyemitowanych przez cypryjski Alternatywny Depozyt Ltd.
Foto: Bloomberg

Notowania mają ruszyć w najbliższy poniedziałek. Kurs odniesienia ustalono na 1,94 zł. Opcje konwertowalne Alternatywnego Depozytu Ltd są wydawane w zamian za opcje konwertowalne wyemitowane przez Nasze Inwestycje, a te w zamian za akcje Petrolinvestu.

Zarząd Petrolinvestu informuje, że działania podejmowane przez Novą Giełdę odbywają się bez jego wiedzy i akceptacji. Przypomina, że podejmowane są kroki mające na celu przywrócenie obrotu akcjami spółki na głównym rynku GPW bądź na NewConnect. Odpowiednią uchwałę w tej sprawie podjęto podczas czerwcowego walnego zgromadzania. Po raz ostatni akcjami Petrolinvestu handlowano na warszawskiej giełdzie 28 czerwca. Był to rezultat podjętej przez KNF decyzji o ich bezterminowym wykluczeniu z powodu naruszenia obowiązków informacyjnych.

Stworzoną na początku roku przez rodzinę Patrowiczów Novą Giełdą zainteresowała się KNF. Niedawno poinformowała o wpisaniu jej na listę ostrzeżeń. Jednocześnie zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu złamania ustawy o obrocie w zakresie prowadzenia działalności maklerskiej bez zezwolenia.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły