REKLAMA
REKLAMA

Surowce i paliwa

Celem poprawa marż

W 2018 r. spadła rentowność grupy.
Foto: Bloomberg

Onico, jeden z największych w naszym kraju importerów paliw płynnych, którego walory są notowane na NewConnect, zanotowało w IV kwartale 754,9 mln zł przychodów i niespełna 1 mln zł zysku netto. Oba rezultaty były słabsze od wypracowanych rok wcześniej. W całym ubiegłym roku przychody wzrosły o 11 proc., do 3,05 mld zł. Mimo to zysk netto spadł do 7 mln zł z ponad 20 mln zł zanotowanych w 2017 r. Słabsza rentowność to głównie rezultat dużej konkurencji na rynku i silnej presji cenowej wywieranej przez największe podmioty działające w branży paliwowej.

Głównym celem zarządu na ten rok jest poprawa marż. Grupa Onico aktywnie poszukuje możliwości rozwoju poprzez poszerzenie zakresu oferowanych produktów, jak również ekspansję na rynkach międzynarodowych. Kontynuuje strategię działania w oparciu o posiadane aktywa. Stara się też minimalizować i dywersyfikować ryzyko sezonowości, zmian cen i otoczenia rynkowego, dążąc do osiągania jak najlepszych wyników. Zaznacza, że stosuje instrumenty finansowe zabezpieczające zmiany cen surowców i kursów walut obcych, co w przypadku ich dużych wahań ma istotny wpływ na wyniki.

Pod koniec ubiegłego roku grupa uzyskała rozszerzoną koncesję na wytwarzanie, obrót, magazynowanie i przeładunek gazu LPG z wykorzystaniem infrastruktury terminalu kolejowego w miejscowości Planta (woj. podlaskie), znajdującego się niedaleko przejścia granicznego z Białorusią. Wtedy też pojawiły się pierwsze wagony kolejowe z dostawą LPG, a terminal stał się istotnym elementem działalności spółki w zakresie dostaw ze Wschodu. Według zarządu spółki inwestycja pozwoli na ograniczenie kosztów logistycznych, a tym samym uniezależnienie od usług terminali obcych i w efekcie na zwiększenie marż. Cały czas na rynku LPG ważną rolę pełni terminal morski w Gdyni, kupiony przez spółkę ponad trzy lata temu. W ubiegłym roku Onico o ponad 25 proc. zwiększyło sprzedaż oleju napędowego. Zależne Onico Energia budowało pozycję na rynku sprzedaży gazu ziemnego do klientów końcowych w Polsce i kontynuowało dostawy błękitnego paliwa na rynek ukraiński. TRF

Notowania akcji na stronie:

www.parkiet.com/spolka/Onico

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA