Surowce i paliwa

Jest umowa Tarnowa i Puław o konsolidacji

Do późnych godzin nocnych w środę trwały dyskusje nad kształtem dokumentu między zarządami grup nawozowo-chemicznych.

Kierujący Azotami Tarnów Jerzy Marciniak spodziewa się zakończenia konsolidacji do 24 stycznia. Termin ten wyznacza data uchwał WZA Tarnowa dająca zgodę na emisję do akcjonariuszy Puław. Obiecuje też wypłacanie dywidendy w wysokości 40–60 proc. zysku firmy.

Foto: Archiwum

Ostatecznie dokument podpisano w terminie – jeszcze 14 listopada przed północą. W stosunku do porozumienia z 20 września umowa konsolidacyjna zawiera istotne zmiany, jeśli chodzi o harmonogram fuzji. Według wcześniej obowiązującego planu Puławy i Tarnów miały do 30 października (a po przesunięciu do 14 listopada) ustalić zasady ładu korporacyjnego i podzielić między siebie obszary biznesowe, a później – opracować strategię w zakresie rozwoju i synergii generowanych po połączeniu. Przedwczoraj ustalono jednak, że dopiero po podwyższeniu kapitału spółki będą dążyć m.in. do maksymalizacji synergii, budowy portfela produktowego, optymalizacji logistyki oraz zapewnienia grupie trwałej poprawy pozycji konkurencyjnej.

Wgląd w dokumentację

Połączenie ma być koordynowane przez wspólnie powołany w tym celu komitet do spraw konsolidacji, składający się w równej liczbie z przedstawicieli spółek. Jego głównym zadaniem będzie przygotowanie szczegółowego planu fuzji, przy którego opracowaniu zostaną uwzględnione założenia i cele drugiego etapu połączenia. – Z dotychczasowych prac komitetów sterujących obu stron wynikało, że nie da się zdecydować o ładzie korporacyjnym czy podziale biznesu bez znajomości informacji wrażliwych. A te możemy wymienić dopiero po objęciu kontroli nad Puławami, czyli po wymianie akcji – tłumaczy Jerzy Marciniak, prezes Tarnowa, zapytany o powód przesunięcia terminów kluczowych decyzji.

Termin niezagrożony

Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki Komisja Nadzoru Finansowego jest już w końcowej fazie zatwierdzania prospektu emisyjnego. Po jego zatwierdzeniu akcjonariuszom Puław tarnowskie zakłady zaoferują swoje akcje (2,5 waloru Tarnowa za jeden papier Puław). – W tym miesiącu lub na początku grudnia powinniśmy mieć decyzję KNF – twierdzi Marciniak.

Jeszcze w tym roku spółka spodziewa się opinii Komisji Europejskiej w sprawie koncentracji. – Jesteśmy spokojni o to, że będzie pozytywna, bo zostanie podjęta na szczeblu europejskim – zaznacza prezes. Podkreśla, że termin 24 stycznia na zakończenie procesu konsolidacji nie jest dziś zagrożony.

Rady nadzorcze obu spółek będą rekomendować taką samą?liczbę kandydatów do kierownictwa grupy. Umowa gwarantuje też zachowanie pracowniczych układów w poszczególnych spółkach, a także realizację inwestycji w Puławach.

– Chodzi o wszystkie projekty rozpoczęte i zaawansowane – precyzuje Marciniak.

Skonsolidowane wyniki w III kw. były znacząco niższe od ubiegłorocznych i od oczekiwań analityków. Obroty wzrosły co prawda o 29 proc., do 1,69 mld zł, ale zysk netto przypadający akcjonariuszom dominującym spadł ze 100 mln zł do 11,6 mln zł.


Wideo komentarz