Firmy

Prezes Mabionu przenosi akcje

Maciej Wieczorek, prezes i jeden z twórców oraz głównych akcjonariuszy Mabionu, przenosi część swoich akcji tej biotechnologicznej spółki.

Maciej Wieczorek, prezes Mabionu

Foto: Fotorzepa

Maciej Wieczorek przeniósł 813,7 tys. akcji Mabionu z kontrolowanej w 100 proc. przez siebie firmy Celon Pharma na Glatton Sp. z o.o., również w pełni przez niego kontrolowany. Przenoszony pakiet Mabionu stanowi 7,53 proc. kapitału i głosów na WZA Mabionu.

- Przedmiotowe zdarzenie miało miejsce w wyniku podjęcia w dniu 23 grudnia 2014 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. uchwały o wypłaceniu jedynemu akcjonariuszowi Celon Pharma S.A., tj. spółce Glatton Sp. z o.o., dywidendy w postaci 813,7 tys. akcji zwykłych na okaziciela Mabionu - czytamy w komunikacie.

Transakcja, przeprowadzona najprawdopodobniej w celu optymalizacji podatkowej, została wykonana po cenie 37,96 zł na akcję, co wycenia wspomniany pakiet na 30,9 mln zł. Dzisiaj po południu akcje Mabionu drożeją o 2,4 proc., do 39,05 zł.

Do tej pory niemal wszystkie akcje Mabionu, należące do Macieja Wieczorka, znajdowały się na koncie Celon Pharmy. Z ostatniego raportu kwartalnego wynika, że ta farmaceutyczna firma miała 1,42 mln walorów, czyli 13,18 proc. kapitału Mabionu, którego obecna kapitalizacja to 422 mln zł.


Wideo komentarz