Firmy

PCC Autochem: Obligacje na Catalyst

W środę na Catalyst debiutują obligacje PCC Autochem. To 181. emitent papierów dłużnych na tym rynku. Z dokumentu informacyjnego spółki wynika, że do obrotu wprowadzanych jest 30 tys. papierów serii A o wartości nominalnej 100 zł każdy.

W 2013 r. przychody PCC Autochem wyniosły ok. 40,8 mln zł. Spółka działa w trzech segmentach. Najwyższą sprzedaż o wartości 25,2 mln zł wypracowała w sektorze transportu. Ponad 13,8 mln zł przypadło na spedycję, a pozostałe 1,8 mln zł na myjnie. Na przestrzeni ostatnich lat firma może się pochwalić systematyczną zwyżką przychodów. W 2011 r. sięgnęły 27,5 mln zł, a w 2012 r. 32,2 mln zł. Na koniec 2013 r. kapitał własny debiutanta wynosił 2,4 mln zł. Ubiegły rok zakończył on zyskiem netto w wysokości 365 tys. zł.

Wartość zaciągniętych przez spółkę zobowiązań na koniec 2013 r. to 23,2 mln zł, w tym na dług długoterminowy przypada 9,7 mln zł, a na krótkoterminowy 13,5 mln zł. Z kolei szacowana wartość zobowiązań na dzień wykupu obligacji – czyli na 5 lutego 2017 r. 2 – nieco przekracza 16,6 mln zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.