REKLAMA
REKLAMA

Firmy

Mabion potrzebuje zastrzyku gotówki

Zarząd firmy opracowującej leki biopodobne zwołał na 23 kwietnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zadecyduje o emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru. Ile środków chce pozyskać?

Maciej Wieczorek, prezes i jeden z głównych akcjonariuszy Mabionu

Foto: Fotorzepa, Piotr Nowak pn Piotr Nowak

W projektach uchwał znajduje się propozycja emisja nowych akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru. Chodzi o maksymalnie 0,79 mln walorów. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 9,5 mln akcji, więc w podwyższonym kapitale nowe udziały mogą stanowić maksymalnie 7,7 proc.

Nowe walory będą mogły być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Ceny emisyjnej nie podano (prawo do jej ustalenia będzie miał zarząd), ale gdyby emisję przeprowadzono po kursie zamknięcia z czwartku (49,61 zł), Mabion pozyskałby nieco ponad 39 mln zł brutto.

- Z nowej emisji chcemy pozyskać około 40 mln zł. Założyciele spółki – w tym także moja firma Celon Pharma – twardo zadeklarowali wolę objęcia akcji o wartości 20 mln zł w ramach nowej emisji - mówi Maciej Wieczorek, prezes, założyciel i jeden z głównych akcjonariuszy Mabionu. Pozyskane finansowanie ma pozwolić m.in. na przystosowanie i certyfikację nowego Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii Medycznej do wymogów amerykańskiej FDA, pokrycie rozszerzonych kosztów badań klinicznych leku MabionCD20 oraz uzupełnienie kapitału obrotowego wynikające głównie z przesunięć w rozliczeniach środków unijnych i podatków. - Nasze plany rozwoju w USA zdecydowanie przyspieszą po rejestracji MabionCD20 na terenie Unii Europejskiej. Im wcześniej zaczniemy przygotowywać się do spełnienia wymogów FDA, tym koszty inwestycyjne w tym zakresie w przyszłości będą niższe - uważa Wieczorek.

Dodaje, że procedura badań klinicznych nad lekiem MabionCD20 jest na zaawansowanym etapie – w ostatnich tygodniach spółka dostała pozytywną opinię od Komisji Data and Safety Monitoring Board w sprawie badań (po prezentacji danych klinicznych uzyskanych od około 40 proc. całkowitej liczby pacjentów niezbędnej do ukończenia badania).-  Równolegle prowadzimy dalsze prace związane z budową zakładu produkcyjnego. Naszym celem jest wprowadzenie leku oraz uruchomienie produkcji w nowym zakładzie zgodnie z przyjętym harmonogramem – dodaje Wieczorek.

Zarząd Mabionu proponuje także zmianę w statucie dającą mu prawo do kolejnej emisji maksymalnie 0,51 mln akcji w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie ma obowiązywać przez trzy lata od zarejestrowania zmian statutu przez KRS, a cena emisyjna ma być nie niższa niż cena emisyjna akcji serii K. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma może szybko, bez konieczności zwoływania kolejnego NWZA, podnosić kapitał.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA