REKLAMA
REKLAMA

Rekomendacje

Najnowsze rekomendacje: kupuj GPW, sprzedaj ING BSK

Najnowsze rekomendacje biur maklerskich dla spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.
Foto: Bloomberg

"Kupuj" R22

Haitong Bank rozpoczął wydawanie rekomendacji dla spółki R22 od zalecenia "kupuj" z ceną docelową 27,3 zł. R22 jest spółką holdingową zaangażowaną w trzy segmenty IT/technologii: H88 (hosting), Vercom (omnichannel) oraz Oxylion (telefonia stacjonarna). Zdaniem analityków Haitong Banku atrakcyjność modelu biznesowego R22 polega na tym, że takie segmenty, jak hosting i omnichannel rosną organicznie za sprawą cyfryzacji światowej gospodarki. Analitycy wskazują, że większość sprzedaży usług hostingowych i omnichannel jest generowana automatycznie w modelu SaaS opartym na opłatach subskrypcyjnych, dzięki czemu one są skalowalne i nie wymagają angażowania dużego kapitału obrotowego. Z kolei segment telekomunikacyjny, który nie notuje wzrostu organicznego spółki, jest wysoce rentowny (marża EBITDA przekraczająca 40 proc.) i stanowi dla R22 „dojną krowę". Dzięki temu R22 ma duży kapitał na finansowanie obszarów rozwojowych – H88 i Vercom. Haitong Bank dodaje, że R22 jest aktywny na rynku fuzji i przejęć. Spółka planuje dalszą konsolidację zarówno w segmencie hostingu, jak i komunikacji omnichannel. Analitycy Haitong Bank odbierają to pozytywnie, ponieważ dzięki skalowalnemu modelowi biznesowemu firmy, akwizycje kreują dodatkową wartość jeżeli chodzi o sprzedaż (wzrost ARPU), jak i synergie kosztowe (optymalizacja kosztów stałych).

"Sprzedaj" ING BSK

Analitycy DM BZ WBK obniżyli rekomendację dla ING BSK do "sprzedaj" z "trzymaj", cenę docelową podnieśli do 215,3 zł z 207,1 zł. Raport wydano przy kursie 219,5 zł. "Uważamy, że według konsensusu prognozy zysków na rok 2018 są zawyżone (zakładane średnie zyski kwartalne w wysokości 416 mln zł, +20 proc. rok do roku) i będą musiały zostać skorygowane" - napisano w raporcie. "Ponadto w kolejnych latach wzrost zysku na akcję może również rozczarować, biorąc pod uwagę dość małą wrażliwość marży odsetkowej netto banku na stopy procentowe" - dodano. Prognozy zysków analityków DM BZ WBK na lata 2018–2020 są o 6–7 proc. niższe od konsensusu. "Uważamy, że wzrost portfela kredytów i wzrost bilansu w latach 2018–2019 (10 proc./7 proc. CAGR) przełoży się na zasadniczo solidny (15-proc.), ale słabszy od rynkowego wzrost zysku na akcję. W związku z tym nie widzimy uzasadnienia dla obecnej premii dla wskaźnika P/E 11 proc./20 proc. dla zysków na lata 2018/19" - napisano w raporcie. DM BZ WBK prognozuje, że w 2018 roku zysk netto ING BSK wyniesie 1,564 mld zł (bez zmian względem poprzedniego szacunku). Natomiast w 2019 r. wyniesie 1,847 mld zł, (o 1 proc. więcej niż poprzedni szacunek).

"Sprzedaj" Bank Millennium

Analitycy DM BZ WBK obniżyli rekomendację Banku Millennium do "sprzedaj", obniżając cenę docelową akcji banku do 8,1 zł z 9 zł. Rekomendacja została wydana przy cenie 9,3 zł. DM BZ WBK podał, że obniżenie rekomendacji, ceny docelowej oraz usunięcie spółki z listy faworytów wynika między innymi z niedawnego wzrostu kursu akcji banku oraz z mało prawdopodobnego dalszego wsparcia ze strony wzrostu kursu CHF/PLN. Analitycy obniżyli oczekiwania co do wysokości dywidendy na akcję i według ich szacunków stopa wypłaty dywidendy w latach 2019/20 ma wynieść maksymalnie 30 proc. "Obniżamy cenę docelową z 9,0 zł do 8,1 zł przede wszystkim ze względu na nasze rosnące przekonanie, że (przy założeniu niezmienności pozostałych czynników) Millennium nie wypłaci raczej w najbliższych trzech latach dywidendy przekraczającej 30 proc. zysków" - napisano w raporcie. DM BZ WBK ocenia, że w 2018 roku zysk netto banku wyniesie 909 mln zł.

„Kupuj" Elektrobudowy

Analitycy DM BDM wydali rekomendację „kupuj" dla Elektrobudowy. Cena docelowa dla akcji została ustalona na 100 zł.

„Redukuj" LPP

Analitycy DM BDM wydali rekomendację redukuj dla akcji LPP z ceną docelową 8203,3 zł.

„Trzymaj" Eneę

Analitycy Trigon DM podnieśli rekomendację dla Enei do "trzymaj" ze "sprzedaj" i podnieśli cenę docelową do 10,7 zł z 8 zł wcześniej.

"Kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium

Analitycy Haitong Banku zaktualizowali rekomendacje dla banków - zalecają "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium. Neutralne zalecenie inwestycyjne otrzymały natomiast PKO BP, BZ WBK, ING Bank Śląski oraz Bank Handlowy.

„Kupuj" Oponeo.pl

East Value Research podwyższył rekomendację dla Oponeo.pl do "kupuj" z "akumuluj", obniżając cenę docelową akcji spółki do 45,3 zł z 51,7 zł.

„Trzymaj" Vistulę

DM BOŚ obniżył rekomendację Vistuli do "trzymaj" z "kupuj" oraz podniósł cenę docelową do 4,88 zł z 4,45 zł. Raport wydano przy kursie 4,9 zł. "Od wydania przez nas w styczniu 2014 roku rekomendacji Kupuj kurs akcji Vistuli wzrósł o 180 proc. i obecnie nie dostrzegamy szczególnie wysokiego potencjału wzrostu. Uważamy, że w porównaniu z CCC i LPP Vistula powinna być wyceniana z dyskontem, gdyż jej potencjał rozwoju jest ograniczony geograficznie, nawet jeśli założymy szybki wzrost e-commerce" - napisano w uzasadnieniu raportu. "Podtrzymujemy natomiast krótkoterminową rekomendację relatywną „przeważaj". Oczekujemy mocnych wyników za IV kwartał 2017 roku, z widoczną poprawą we wszystkich markach. Ponadto dane sprzedaży z początku roku są solidne, a kursy walutowe korzystne; w styczniu sprzedaż grupy zwiększyła się o 21 proc. rok do roku (odpowiednio 21 proc. i 19 proc. w segmencie modowym i jubilerskim), także rentowność okazała się przyzwoita (+0,4 pp rok do roku), a zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 22 proc. rok do roku" – dodano. DM BOŚ ocenia, że sytuacja akcjonariuszy Vistuli ma szanse poprawić się po fuzji z Bytomiem. "Po pierwsze, powinny pojawić się synergie; po drugie, wskaźnik dług netto/EBITDA powinien spaść i pozwolić na dalszy wzrost albo raczej wypłatę dywidendy. Wprawdzie mamy wątpliwości, czy parytet rynkowy (0,56) zostanie zaakceptowany, gdyż jest zbyt odległy od proponowanej wysokości (0,82). Ostateczny parytet, prawdopodobnie pomiędzy tymi wartościami, spowoduje adekwatne dostosowanie kursów rynkowych obu spółek" - napisano.

„Trzymaj" Kęty Analitycy

Trigon DM obniżyli rekomendację dla Grupy Kęty do "trzymaj" z kupuj" wyznaczając cenę docelową na poziomie 384 zł. "Ogłoszona przez spółkę prognoza wyników na 2018 rok nie sprostała naszym oczekiwaniom, a przedstawione przez zarząd założenia, na których oparta jest prognoza mogą być nadto optymistyczne. W związku z powyższym obniżamy naszą rekomendację z KUPUJ do TRZYMAJ z ceną docelową 384 zł" - napisano w raporcie. Analitycy oceniają, że przedstawione przez spółkę wstępne wyniki za 2017 rok oraz prognoza wyników na 2018 rok, są rozczarowaniem względem oczekiwań rynkowych. "Podane w grudniu wstępne szacunki za IV kwartał istotnie różnią się od tych, które wynikają ze wstępnych wyników rocznych (93 mln zł vs. 84 mln zł). Zarząd szacuje, że wynik EBITDA w 2018 roku wyniesie 448 mln zł, wobec konsensusu rynkowego na poziomie 472 mln zł (-5 proc.) i 466 mln PLN naszej wcześniejszej prognozy" - napisano w raporcie. Trigon DM widzi kilka ryzyk, których materializacja byłaby przeszkodą dla realizacji ogłoszonej prognozy. "Pierwsze z nich związane jest z dalszym umacnianiem się PLN, wobec EUR (zarząd zakłada kurs EUR/PLN 4,2). Z naszych szacunków wynika, że umocnienie się PLN wobec EUR o 0,1 zł w skali roku obniża wynik EBITDA o około 12 mln PLN. Dodatkowo, zarząd zakłada wzrost kosztów wynagrodzeń o 5 proc., podczas gdy większość spółek przemysłowych oczekuje wzrostu o 7-8 proc. (w niektórych przypadkach nawet 10 proc.).

„Trzymaj" Forte

Wood & Company obniżył rekomendację dla Forte do "trzymaj" z "kupuj" oraz obniżył cenę docelową do 55 zł z 85,5 zł.

"Kupuj" PKP Cargo

DM Vestor wznowili wydawanie rekomendacji dla PKP Cargo od zalecenia "kupuj", wyznaczając cenę docelową akcji spółki na 68 zł. Raport wydano przy kursie 58,6 zł. W piątek ok. 9.20 za akcje spółki płacono 59 zł. "Uważamy, iż negatywne czynniki związane m.in. ze zmianą zarządu jak również utrudnieniami i remontami na polskich torach zostały już przez inwestorów uwzględnione w wycenie. W niedalekiej przyszłości oczekujemy, iż renegocjacja posiadanych kontraktów z głównymi partnerami handlowymi wraz z niewielkim wzrostem pracy przewozowej i wejściem w decydującą fazę realizacji inwestycji infrastrukturalnych przyczyni się do wzrostu wyników kolejowej spółki" - napisano w raporcie. "Obecnie PKP Cargo handlowane jest na atrakcyjnym mnożniku EV/EBITDA=3.8x, który znajduje się poniżej 3 letniej średniej na poziomie 4.4x (13 proc. dyskonta)" – dodano. DM Vestor prognozuje, że w 2018 znormalizowana EBITDA wzrośnie 24 proc., a zysk netto o 135 proc. do odpowiednio 902 mln zł i 203 mln zł. Analitycy zakładają, że w latach 2019-20 spółka wypłaci odpowiednio 2,1-2,7 zł dywidendy na akcję.

"Kupuj" GPW

Trigon DM zainicjował wydawanie rekomendacji dla GPW od zalecenia "kupuj" z ceną docelową 54,8 zł. "W kontekście dobrych wyników i dużego dyskonta w stosunku do spółek porównywalnych spółka jest nisko wyceniana. Wysokie wolumeny obrotu akcjami utrzymają się w najbliższych miesiącach, a w kolejnych latach będą wspierane m.in. przez wprowadzenie PPK. W kontekście TGE pozytywny wpływ będzie miało przyjęcie ustawy o rynku mocy na wolumeny obrotu energii elektrycznej oraz podniesienie obowiązku OZE, wspierające wzrost aktywności na rynku praw majątkowych. Opracowywana Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce jak i aktualizacja strategii GPW może ograniczyć cykliczność przychodów oraz ułatwić integrację pionową z innymi podmiotami rynku kapitałowego" - napisano w raporcie. Zdaniem analityków, najbliższe kwartały na rynku finansowym upłyną pod znakiem utrzymujących się wysokich wolumenów obrotów zbliżonych do wielkości obrotu z 2017 r. "Analiza historycznych przypadków reklasyfikacji krajów w rankingu FTSE oraz wolumenów obrotu obserwowanych od IV kw. 2017 wskazuje na wystąpienie zależności wysokich obrotów do momentu reklasyfikacji. W efekcie wolumen obrotów w 2018 utrzyma się na zbliżonym poziomie jak w 2017. Natomiast w kolejnych latach aktywność na rynku powinna być wspierana przez wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, które mają stopniowo rozpoczynać działalność w 2019 roku, ale nie uwzględniamy ich potencjalnego wpływu w wycenie. MIFID II oraz awans do FTSE Developed zwróci uwagę alternatywnych platform obrotu, ale niepowodzenie działalności Turquoise odłoży w czasie ekspansję na polski rynek" – napisano. Analitycy oczekują stabilizacji przychodów z handlu energią elektryczną. "Wolumeny handlu certyfikatami wzrosną, a obligo ustabilizuje przychody z handlu energią elektryczną. Sukcesywne podnoszenie obowiązku OZE w najbliższych latach oraz obowiązujący od II połowy 2017 brak możliwości regulowania obowiązku za pośrednictwem opłaty zastępczej spowoduje dalszy wzrost aktywności na rynku certyfikatów. Zwiększenie obliga nie zmieni skali przychodów z obrotu energią elektryczną, ale powinna ustabilizować wolumeny obrotu" – napisano. Zdaniem analityków, po aktualizacji strategii pojawi się szansa na większe inwestycje bądź przejęcia. "GPW i TGE do końca I połowy 2018 powinny przedstawić wnioski z przeglądu obecnych strategii. Jednym z elementów przeglądu ma być rewizja cennika, która w naszej opinii przełoży się na spadek opłaty transakcyjnej o 15 proc. w latach 2019-2021. Widzimy szansę na większe inwestycje bądź przejęcia np. KDPW_CCP dopiero po przyjęciu nowej strategii" - napisano w raporcie. Trigon DM uważa, że akcje GPW są wyceniane z dyskontem w stosunku do spółek porównywalnych. "GPW jest notowana z ponad 40 proc. dyskontem zarówno na EV/EBITDA jak i P/E na 2018. Dodatkowo spółka oferuje jeden z najwyższych DY w latach 2018-2019 w grupie porównawczej" - napisano.

XTPL

East Value Research wycenia akcje XTPL na 136,9 zł. Analitycy East Value Research prognozują, że w 2018 r. przychody XTPL wyniosą 1,09 mln zł, EBITDA -4,5 mln zł, EBIT -5,12 mln zł, a strata netto wyniesie 5,62 mln zł. W 2019 r. przychody XTPL mają wynieść 10,33 mln zł, EBITDA 0,46 mln zł, EBIT -0,23 mln zł, a strata netto 0,83 mln zł. XTPL jest spółką technologiczną, komercjalizującą prace badawczo-rozwojowe (B+R) mające na celu rozwinięcie technologii ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA