REKLAMA
REKLAMA

Przemysł

Ursus powiększa stratę

Trudna sytuacja finansowa producenta ciągników jest konsekwencją niższych wpływów spowodowanych znaczącym spadkiem przychodów. Co przyniesie restrukturyzacja?
Foto: materiały prasowe

W trakcie piątkowej sesji notowania akcji producenta ciągników traciły nawet ponad 11 proc. Wzmożona aktywność sprzedających była odpowiedzą na fatalne wyniki finansowe za III kwartał.

Przychody mocno w dół

Pogorszenie rezultatów za III kwartał było konsekwencją niższych przychodów ze sprzedaży krajowej oraz eksportowej. Znaczący wpływ na spadek przychodów ze sprzedaży zagranicznej (po trzech kwartałach 2018 r. były o 72 proc. niższe niż rok wcześniej) miało obniżenie przychodów z tytułu realizacji kontraktu z tanzańską spółką National Development Corporation (NDC). Przyczyną opóźnień w realizacji tego kontraktu były problemy proceduralne związane z akceptacją płatności. Niższe o 56 proc. rok do roku przychody z tytułu sprzedaży krajowej spowodowane były opóźnieniami w realizacji wniosków o dofinansowanie w ramach programu unijnego PROW na lata 2014–2020, który jest podstawowym instrumentem finansowym dla polskiego rolnictwa. Spadki przychodów ze sprzedaży krajowej wynikały w głównej mierze z braku realizacji dopłat unijnych, które mają znaczący wpływ na decyzje dotyczące zakupów inwestycyjnych w rolnictwie oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce. Pod kreską był także Ursus Bus, ale przychody tej spółki po trzech kwartałach 2018 r. były prawie dwukrotnie wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 47,5 mln zł. Według stanu na koniec września spółka ma podpisane kontrakty na dostawę 90 sztuk pojazdów o łącznej wartości ok. 152,7 mln zł netto.

Finanse do naprawy

W Ursusie obecnie trwa restrukturyzacja. Plan zakłada sprzedaż aktywów, zwiększenie przychodów z działalności, zwiększenie marżowości oraz optymalizację kosztów działania spółki. Działania restrukturyzacyjne zostały zaplanowane na lata 2018–2023.

Warto przypomnieć, że w związku z pogarszającą się sytuacją finansową, w październiku zarząd Ursusa wystąpił do sądu z wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, a sąd wyraził na to zgodę. – Spółka otrzymała czas niezbędny do przeprowadzenia gruntownej restrukturyzacji i dostosowania modelu biznesowego do obecnie panujących warunków rynkowych – wyjaśnia Michał Nidzgorski, wiceprezes Ursusa. W ramach uzdrowienia finansów grupy jedną z opcji jest sprzedaż aktywów spółki. Zarząd rozważy też sprzedaż całego biznesu produkcji ciągników, jeśli pojawi się inwestor strategiczny.

Foto: GG Parkiet

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2018 r. grupa zanotowała 142,4 mln zł przychodów ze sprzedaży (231,4 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku) oraz poniosła 44,3 mln zł straty operacyjnej. Strata netto wyniosła 51,3 mln zł względem 3 mln zł zysku netto przed rokiem.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA