Przemysł

Apator poprawił wyniki, ale obniżył roczną prognozę

Producent liczników obniżył prognozę wyniku netto na 2017 r. z uwagi na jednorazowe zdarzenia
Foto: materiały prasowe

Z funkcji prezesa Apatora zrezygnował Andrzej Szostak, a zastąpił go na tym stanowisku Mirosław Klepacki – od lat związany z toruńską spółką.

Po trzech kwartałach przychody Apatora wyniosły 671 mln zł i były o 10 proc. wyższe niż przed rokiem. EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) zwiększyła się w tym czasie o 21 proc., do 91 mln zł. Natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej poprawił się o 33 proc., do 45,2 mln zł.

W samym III kwartale przychody grupy zwiększyły się o 9 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2016 r., i sięgnęły 219,6 mln zł. EBITDA wzrosła w tym czasie o 60 proc., do 31,5 mln zł. Spółka zakończyła kwartał ponad dwukrotnie wyższym zyskiem netto niż rok wcześniej na poziomie 16,8 mln zł.

Zarząd Apatora podtrzymał prognozę przychodów na 2017 r. na poziomie 900 – 950 mln zł. Jednocześnie ściął prognozę zysku netto z 75 – 80 mln zł do 60 – 65 mln zł. Jak tłumaczy spółka, aktualizacja wynika z jednorazowych zdarzeń, dotyczących głównie zmian kwalifikacji i odpisu prac rozwojowych w spółkach Apator Elkomtech i Apator Telemetria oraz aktualizacji wartości zapasów. Przekonuje, że prognozowany zysk netto grupy oczyszczony z wpływu powyższych zdarzeń jednorazowych zawiera się w przedziale pierwotnej prognozy.

Po trzech kwartałach sprzedaż zagraniczna Apatora była o 20 proc. wyższa niż przed rokiem i przekroczyła 389 mln zł, a jej udział w sprzedaży ogółem sięgnął na koniec okresu 58 proc. Głównymi motorami wzrostu eksportu były kontrakty w segmencie opomiarowania. Do wzrostu sprzedaży i wyników tego biznesu w głównej mierze przyczyniły się kontrakty dotyczące sprzedaży gazomierzy i ciepłomierzy realizowane w krajach UE (Wielka Brytania i Holandia) oraz Etiopii.

- Spodziewamy się, że dywersyfikacja geograficzna działalności Apatora będzie postępować i to właśnie kontrakty zagraniczne będą głównym czynnikiem wzrostu skali biznesu - zapowiada Piotr Nowak, członek zarządu i dyrektor ds. finansowych Apatora. - W segmencie pomiarowym oczekujemy kontynuacji stabilnego wzrostu na rynkach zagranicznych i utrzymania pozycji rynkowej w kraju. Jeśli chodzi o segment automatyzacji pracy sieci - spodziewamy się stabilnej sytuacji popytowej w linii biznesowej aparatury łączeniowej, a po okresie ograniczonej aktywności kontrahentów – stopniowej poprawy koniunktury w linii ICT i automatyzacji pracy sieci – dodaje.

Zarząd Apatora podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok 2017 w wysokości 11,6 mln zł, co oznacza 0,35 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do zaliczki jest 15 grudnia, a terminem wypłaty - 22 grudnia. W środę z funkcji prezesa producenta liczników zrezygnował Andrzej Szostak. Na czele spółki stanął natomiast Mirosław Klepacki, dotychczasowy prokurent Apatora, związany ze spółką od 1996 r.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły