REKLAMA
REKLAMA

Przemysł

Elektrobudowa po raz kolejny obniża prognozę zamówień

601,3 mln zł – do takiej kwoty obniżyła Elektrobudowa planowaną wartość zamówień w 2018 r. Pogorszają się też wyniki finansowe.
Foto: materiały prasowe

W III kwartale skonsolidowany zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej przemysłowej grupy wyniósł 4,84 mln zł, wobec 12,92 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212,33 mln zł były o 15 proc. niższe rok do roku.

Według pierwotnych prognoz z lutego spółka oczekiwała, że wartość zamówień wyniesie 994,2 mln zł. We wrześniu obniżono jednak prognozy do 835,4 mln zł, aby w październiku po raz kolejny obniżyć je do 601,3 mln zł. – Zmiana wartości zamówień jest związana z przesunięciem na 2019 rok terminu rozstrzygnięcia kilku znaczących postępowań. W pozostałym zakresie prognoza na rok 2018 nie ulega zmianie – podano w komunikacie.

Tym samym zarząd spółki podjął decyzję o odstąpieniu od publikowania prognoz finansowych od 1 stycznia 2019 r. – Spółka będzie komunikowała osiągane wyniki finansowe w raportach okresowych, a w sytuacji, gdy będzie to dodatkowo wymagane z uwagi na przepisy prawa, będzie publikowała szacunkowe wyniki finansowe w trybie raportów bieżących – podano.

Łącznie w trzech kwartałach 2018 r. spółka odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 513,58 mln zł, wobec 607,59 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Skonsolidowana strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 55,1 mln zł wobec 30,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Na pogorszenie wyników w pierwszych dziewięciu miesiącach roku wpływ miało m.in. opóźnienie w realizacji umowy, co skutkowało pomniejszeniem przychodów ze sprzedaży wraz ze stratą wygenerowaną na kontrakcie w I półroczu 2018 r. (budowa instalacji metatezy) oraz przeszacowanie marż na kontraktach kalkulowanych w latach 2013–2016, gdzie wzrost kosztów materiałów, usług podwykonawczych oraz brak podwykonawców spowodował, że marże są teraz na poziomie niższym niż planowany.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA