Przemysł

ZM Ropczyce z lepszymi wynikami

Zakłady Magnetyzowe Ropczyce w I półroczu wypracowały 182,4 mln zł przychodów i 8,8 mln zł zysku netto. Obroty były więc o 38 proc. wyższe niż przed rokiem, a czysty zysk poprawił się o 23 proc.
Foto: materiały prasowe

W tym samym czasie zysk operacyjny spółki wzrósł o 170 proc., do 26,8 mln zł, a EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) sięgnęła 33,5 mln zł i była o 103 proc. wyższa niż przed rokiem.

Zarząd spółki tłumaczy, że wzrost sprzedaży zawdzięcza w znacznym stopniu realizacji strategii dywersyfikacji, polegającej m.in. na uzupełnianiu oferty produktowej o nowoczesne usługi inżynieryjne. - Drugim istotnym czynnikiem jest oczywiście dobra koniunktura, która naszym zdaniem potrwa jeszcze ok. 2 - 3 lata. W bieżącym roku zakładamy utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży – zapowiada Józef Siwiec, prezes ZM Ropczyce.

W I półroczu producent materiałów ogniotrwałych odnotował wzrosty we wszystkich obsługiwanych segmentach rynku. Sprzedaż dla branży hutnictwa żelaza i stali ukształtowała się na poziomie 95,2 mln zł (wzrost o 43 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2017 r.), dla hutnictwa metali nieżelaznych na poziomie 33,2 mln zł (+47,7 proc.), a dla przemysłu cementowo - wapienniczego na poziomie 30,4 mln zł (+11,4 proc.). Przychody ze sprzedaży dla branży odlewniczej osiągnęły poziom 10,6 mln zł (+35,9 proc.), a dla pozostałych odbiorców spółki 9,2 mln zł (+80,4 proc.).


Wideo komentarz

Powiązane artykuły