REKLAMA
REKLAMA

Przemysł

Mo-Bruk: Firma ma nowych dostawców

W tym roku kondycja finansowa Mo-Bruku, firmy specjalizującej się w odzyskiwaniu odpadów, znacząco się poprawiła.
Foto: materiały prasowe

Po I kwartale skonsolidowane przychody grupy wzrosły o prawie jedną trzecią i osiągnęły 16,2 mln zł. Z kolei zarobek netto zwyżkował ponadtrzykrotnie, do 1,1 mln zł. Do poprawy wyników przyczyniło się pozyskanie nowych kontrahentów na rynku gospodarki odpadami. To dzięki nim firma miała zapewnione nowe dostawy do instalacji działających w ośmiu zakładach należących do grupy. Tym samym zwiększyło się też źródło dochodów, którymi są przede wszystkim opłaty pobierane za przyjęcie odpadów do ich dalszej utylizacji lub innego zagospodarowania.

Biorąc pod uwagę, że rynek gospodarowania odpadami w Polsce jest w fazie intensywnego rozwoju oraz że jest mocno perspektywiczny, zarząd zakłada znaczący wzrost przychodów również w kolejnych okresach sprawozdawczych. Przedsiębiorstwu i branży sprzyja niedawna podwyżka opłat za składowanie odpadów oraz zmiany w ich egzekwowaniu. Poza tym, w związku z działaniami zmierzającymi do ograniczenia szarej strefy, rośnie znaczenie podmiotów w pełni respektujących obowiązujące w naszym kraju przepisy prawne. Grupie sprzyja również rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, co m.in. ułatwia składowanie i recykling odpadów.

Niezależnie od tego Mo-Bruk jest coraz aktywniejszy na rynkach zagranicznych. Jego celem jest pozyskanie nowych klientów i tym samym zwiększenie skali prowadzonej dotychczas działalności.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA