Przemysł

Grupa Recykl ma za sobą najlepszy rok w historii

Spółka zajmująca się zagospodarowywaniem zużytych opon miała w 2017 r. 3,4 mln zł zysku netto. Sprzyjała koniunktura oraz wzrost mocy produkcyjnych.
Foto: materiały prasowe

W IV kwartale 2017 r. spółka osiągnęła sprzedaż na poziomie 11,3 mln zł (+16 proc.), a na wyniki grupy rzutowały w tym okresie zdarzenia jednorazowe. Raportowany zysk EBITDA i zysk netto wyniosły odpowiednio 2,2 mln zł (-18 proc.) i -0,3 mln zł (vs. +0,4 mln zł). W IV kw. 2016 r. na EBITDA wpłynęła (+0,6 mln zł) pozytywnie aktualizacja cen magazynu złomu (EBITDA po korekcie: 2,0 mln zł vs. 2,6 mln zł). Z kolei w IV kw. 2017 r. spółka odnotowała cykliczny, ale w większej wysokości (rok do roku) czynnik (rezerwa z tytułu odmiennego bilansowego/podatkowego rozliczania leasingu), wynikający z zaciągnięcia w wyższej skali rozwojowych zobowiązań leasingowych, co obniżyło zysk netto o 0,5 mln zł (po oczyszczeniu dałoby skonsolidowany zysk netto rzędu ok. +0,2 mln zł). Rok wcześniej ww. czynnik obniżył zysk netto o 0,2 mln zł.

- Pozytywnie oceniamy ubiegły rok, który okazał się okresem najwyższych dotychczasowych wyników Grupy Recykl. Otworzyliśmy nową linię do recyklingu w Krośnie Odrzańskim, zakończyliśmy rozbudowę sieci zbiórki opon, co znacząco zwiększa wolumen pozyskiwanego przez Spółkę surowca oraz podpisaliśmy nowe większe umowy na realizację regionalnych usług logistycznych. Wszystkie działania pozwoliły na dalsze wzmocnienie naszej pozycji lidera branży, którą w 2018 r. chcemy w dalszym ciągu umacniać poprzez nowe, ciekawe inicjatywy rozwojowe - mówi Maciej Jasiewicz, wiceprezes Grupy Recykl.

Grupie sprzyjają czynniki rynkowe, takie jak korzystne ceny kordu stalowego oraz przyjmowanie opłat

z tytułu zagospodarowania i przetwarzania odpadów. Cena kordu jest skorelowana ze stale wysokimi cenami stali, na zadowalającym poziomie utrzymują się również ceny granulatów SBR.

W strukturze przychodów w 2017 r. blisko 60 proc., tj. ok. 27,3 mln zł (+18 proc.) stanowiła sprzedaż produktów z przerobu opon (wolumenowo sprzedano 40,7 tys. ton paliwa alternatywnego (+26 proc.), 21,2 tys. ton granulatu SBR (+8 proc.) i 10,2 tys. ton kordu stalowego (+ 7 proc.). 27-procentowy wzrost odnotowano w ramach usług prowadzenia zbiórki opon (3,5 mln zł), najsilniej natomiast wzrosła pozostała sprzedaż (+288 proc. do 5,4 mln zł), będąca efektem zagospodarowania zużytych opon oraz odbioru innych odpadów, dodawanych do paliw alternatywnych własnej produkcji.

– W najbliższych latach przede wszystkim stawiamy na rozwój nowych produktów, co docelowo będzie wspierać osiągane marże. Temu pomogą środki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które przyspieszą prowadzone badania. W ciągu kilku kwartałów spodziewamy się pierwszych rezultatów prac nad takimi rozwiązaniami, jak technologie dewulkanizacji gumy, czy mieszanki gumowe - dodał Maciej Jasiewicz.

Spółki z Grupy Recykl  w grudniu 2017 r. podpisały umowy na dofinansowanie z NCBiR na ok. 3 mln zł (całkowita wartość projektów to 5,2 mln zł), które dotyczą prac nad opracowaniem technologii dewulkanizacji gumy oraz stworzenia mieszanek gumowych do zastosowań przemysłowych. Pierwsze efekty początkowych etapów milowych, spodziewane są pod koniec 2018 r. i w I poł. 2019 r.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły