Przemysł

Suwary więcej zarabiają

W roku obrotowym 2016/2017 grupa mocno poprawiła wyniki. To m.in. efekt stabilizacja cen surowców, zwiększenia marż i lepszego wykorzystania mocy wytwórczych.
Foto: materiały prasowe

Suwary, specjalizujące się w przetwórstwie tworzyw sztucznych, w tym zwłaszcza produkcji opakowań, zakrętek, akcesoriów motoryzacyjnych oraz kartusz, coraz więcej zarabiają. W roku obrotowym 2016/2017 (w grupie rozpoczyna się 1 października) osiągnęły 7,7 mln zł czystego zarobku. Dla porównania rok wcześniej zysk netto był zbliżony do zera. W tym czasie grupa poprawiła przychody o 8,2 proc., czyli do 167,5 mln zł. Jednocześnie była to najwyższa sprzedaż w historii firmy.

Do poprawy wyników przyczyniła się stabilizacja cen surowców i kursów walutowych, wzrost marż i lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz zwiększenie kontroli kosztów. Zarząd do największych osiągnieć minionego roku obrotowego zalicza m.in. zmiany dokonane w strukturze dostawców surowca, co umożliwiło realizację zakupów w bardziej korzystnych cenach niż wcześniej. Ponadto było możliwe uzyskanie wyższych rabatów cenowych oraz większej elastyczności dostaw. Spółka swobodnie mogła też dokonywać wyboru waluty w której dokonywano dostaw surowców. Poprawa wyników, to także rezultat zwiększenia rentowności poprzez wzrost wolumenów sprzedaży przy jednoczesnej zwyżce cen finalnych produktów.

Nie wszystko udało się jednak zrealizować. Do swoich niepowodzeń grupa zalicza m.in. spadek eksportu opakowań 20-litrowych, dalsze uzależnienie się od silnej sezonowości związanej z warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym oraz wolniejszy wzrost efektywności niż zwyżka płac.

Walter Kuskowski, prezes spółki w liście do akcjonariuszy informuje, że w roku obrotowym 2016/2017 były kontynuowane działania związane z uruchomieniem inwestycji rozpoczętych w poprzednich latach. Ponadto koncentrowano się na poprawie jakości i sprawności funkcjonowania posiadanego wcześniej zaplecza produkcyjnego. - Poziom rozwoju spółek oraz całej grupy pozwala sądzić, iż kolejne lata będą dla nas okresem dalszego wzrostu przychodów i realizowanych zysków. Grupa planuje wejście w nowe segmenty rynku, dlatego najbliższy rok będzie okresem przygotowania zmian oraz relokacji sił i środków - twierdzi Kuskowski. Dodaje, że jednocześnie głównym celem, który sobie zarząd postawił jest zwiększenie produktywności i efektywności w ramach obecnego portfela produktowego.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły