Przemysł

Suwary: Branża nadal powinna rosnąć

Suwary specjalizujące się w przetwórstwie tworzyw sztucznych, w tym zwłaszcza produkcji opakowań, zakrętek, akcesoriów motoryzacyjnych oraz kartuszy, powinny w roku obrotowym 2017/2018 (rozpoczął się 1 października) osiągnąć lepsze przychody niż w 2016/2017.
Foto: materiały prasowe

Grupie będzie sprzyjać m.in. sytuacja na krajowym rynku. – Branża jako suma wielu nisz będzie rosła prawdopodobnie w tempie wzrostu PKB – mówi Wojciech Gielnik, wiceprezes spółki.

Jego zdaniem dobra koniunktura jest nie tylko na rynku krajowym, ale i europejskim. Grupa powinna na tym korzystać, gdyż ponad połowę sprzedaży kieruje na eksport. Nie wszystkie czynniki będą jednak sprzyjać rozwojowi firmy. Zarząd obawia się zwłaszcza wzrostu kosztów pracowniczych zarówno w grupie, jak i w firmach zewnętrznych. W drugim przypadku mogą się one przekładać pośrednio na wydatki ponoszone na surowce, produkty i usługi nabywane od innych podmiotów. – Wydatki na wynagrodzenia w 2017 r. wzrosły jednocyfrowo. Były jednak zróżnicowane w ramach poszczególnych kategorii pracowniczych – informuje Gielnik. Dodaje, że trendy w tym obszarze nie odbiegają w grupie od trendów rynkowych.

Nie do końca wiadomo też, jak w tym roku będą się kształtowały ceny surowców. Suwary liczą, że będą stabilne, ale to zależy m.in. od kursu ropy i walut obcych. W sytuacji istotnego wzrostu cen nabywanych surowców spółka w pierwszej kolejności stara się ich zwyżki kompensować poprzez zwiększenie efektywności. – W grupie Suwary nie ma różnicy między klientami krajowymi i zagranicznymi w podejściu do tej kwestii. Podchodzimy zawsze indywidualnie do przerzucania kosztów, zarówno jeśli chodzi o rodzaje kosztów, segment klienta, jak i asortyment – twierdzi Gielnik. Dodaje, że firma stara się zwiększać udział produktów i klientów podlegających indeksacji cen.

Suwary po trzech kwartałach roku 2016/2017 osiągnęły 128,1 mln zł przychodów i 5,6 mln zł czystego zarobku. Oba wyniki wzrosły odpowiednio o 8,4 proc. i 121,1 proc. Poprawa była możliwa m.in. dzięki wzrostowi sprzedaży na rynku chemii budowlanej. Chodzi zwłaszcza o wprowadzenie nowego asortymentu produktów przez firmę zależną Kartpol. Grupa mocno zwiększyła też sprzedaż produktów dla agrochemii. Ponadto zwyżkowała sprzedaż dużych opakowań i wzrosło zapotrzebowanie na wyroby zgłaszane przez branżę motoryzacyjną. TRF

Notowania akcji na stronie:


Wideo komentarz

Powiązane artykuły