Parkiet TV

Mirosław Budzicki - Amunicja do wydłużenia okresu wzrostu w USA

Gościem programu Grzegorza Siemionczyka #PROSTOzPARKIETU był Mirosław Budzicki, strateg rynku stopy procentowej w PKO BP.
Foto: parkiet.tv

<iframe src="https://get.x-link.pl/ccb9fcbe-308c-9573-d792-72f811203f5d,0ee475b5-aab2-d366-e02b-987ec13ea2d8,embed.html" width="650" height="365" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" allow="autoplay; fullscreen" scrolling="no"></iframe>


Wideo komentarz