Oszczędzanie

Klienci są pesymistami, jeśli chodzi o wysokość odsetek

Nawet jeśli Polacy rezygnują z nisko oprocentowanych lokat bankowych, to na rzecz instrumentów, które uważają za mało ryzykowne
Foto: 123rf

Polacy są coraz bardziej świadomi, że niskie oprocentowanie depozytów bankowych zostanie z nimi na dłużej. Aż 46 proc. uważa, że w ciągu najbliższych 5 lat przeciętne odsetki od lokat utrzymają się na poziomie około 1 proc. rocznie lub spadną – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Avivy.

Jaka przyszłość lokat?

Jak widać, oczekiwania badanych nieco rozmijają się z rzeczywistością. Przeciętne odsetki od lokat wynosiły w styczniu – jak wynika z danych NBP – 1,58 proc. i powoli się zwiększają. Banki bowiem zauważają utrzymujący się już od dłuższego czasu trend ucieczki od lokat terminowych. Powoli zaczynają poprawiać oferty – i to mimo braku jakichkolwiek decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Oficjalne stopy procentowe nie były zmieniane od marca 2015 r., kiedy to zostały obniżone do rekordowo niskiego poziomu 1,5 proc.

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Parkietu"
Czytaj "Parkiet" w e-prenumeracie i uzyskaj dostęp do wszystkich treści
    Otrzymujesz dostęp do:
  • analiz, opinii, komentarzy, kwartalnych wyników finansowych
  • oraz pozostałych artykułów serwisu Parkiet.com
Kup teraz

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: PARKIET

×

�adna cz�� jak i ca�o�� utwor�w zawartych w dzienniku nie mo�e by� powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek spos�b (w tym tak�e elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) w��cznie z kopiowaniem, szeroko poj�t� digitalizacj�, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym tak�e zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek u�ycie lub wykorzystanie utwor�w w ca�o�ci lub w cz�ci bez zgody Gremi Media SA lub autor�w z naruszeniem prawa jest zabronione pod gro�b� kary i mo�e by� �cigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artyku�u mo�liwe jest tylko i wy��cznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artyku��w prasowych" [Poprzednia wersja obowi�zuj�ca do 30.01.2017]. Formularz zam�wienia mo�na pobra� na stronie www.rp.pl/licencja.


Wideo komentarz