Oszczędzanie

TOP lokaty na okres od 1 miesiąca do 2 lat. Luty 2018

Oszczędzanie jest dla wytrwałych. Na rynku ciężko bowiem o atrakcyjnie oprocentowane depozyty. Te najlepiej opłacane wymagają od deponentów spełnienia dodatkowych warunków.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Jak co miesiąc stworzyliśmy listę lokat z najwyższymi odsetkami. Zestawienie obejmuje produkty zakładane na jeden, trzy, sześć, dwanaście i dwadzieścia cztery miesiące.

Najlepszą lokatę na jeden miesiąc założyć można w Eurobanku. Na Lokacie LOGujesz – LOKujesz zyskać można 3,5 proc. w skali roku. Depozyt otworzyć mogą posiadacze urządzeń mobilnych – smartfona lub tableta. Wystarczy, że założą konto, zalogują się do aplikacji eurobank mobile i wpłacą na rachunek lokaty maksymalnie 10 tys. zł.

Lokaty zakładane na okres trzech miesięcy dają zarobić najwięcej. 4 proc. w skali roku oferuje Nest Bank na Nest Lokacie Witaj oraz Plus Bank na Lokacie na Start (oprocentowanie progresywne). Obie instytucje wymagają od klienta założenia rachunku rozliczeniowego – odpowiednio: Nest Konta i Plus Konta. Na depozyty wpłacić można maksymalnie do 10 tys. zł. Aż trzy banki dadzą tylko o 0,5 pkt. proc. mniej: mBank na Lokacie dla nowych klientów, Idea Bank na Lokacie Happy oraz BGŻOptima na Lokacie Bezkarnej.

W sześć miesięcy również wypracować można do 4 proc. odsetek w skali  roku. Wystarczy założyć Nest Lokatę Witaj w Nest Banku. W tym przypadku bank wymaga: założenia konta, deklaracji wpływów (minimum 2,5 tys. zł miesięcznie), a w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą – 6,5 tys. wpływów i realizacji przelewów do US lub ZUS. Maksymalny wkład na lokatę nie powinien przekraczać 10 tys. zł.

W ramach lokat zakładanych na dłuższy termin również zwycięża Nest Bank. Zakładając Nest Lokatę na Nowe Środki w wariancie rocznym i dwuletnim zyskać można odpowiednio 2,8 proc. i 2,9 proc. w skali roku. Lokata musi być zasilona nowymi środkami, które są wyliczane jako różnica między łącznym saldem rachunków klienta w Nest Banku w dniu założenia lokaty, a saldem w dniu 21 stycznia 2018 r. Na depozyt wpłacić  można do 2 mln. zł. Minimalna wpłata – 1 tys. zł.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły